Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. február 17.

Velünk az Isten – 2019. február 17.

“Megosztottság támadt azért miatta a sokaságban.” (János 7, 43)

    Különböző vélemények fogalmazódnak meg Jézusról. Egyesek “ama Prófétának”, mások Krisztusnak tartják, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy Galileából nem származhat a Krisztus. A Jézus személye megosztja az embereket. Mindig is így volt és így is lesz a világ végéig. Talán mindig könnyebb róla beszélni, véleményt formálni, ha úgy tetszik teologizálni, mint mellette állást foglalni, életformáját követni.

    Újra el akarják fogni, de nem tehetik, mert Isten még nem engedi, ezért “senki nem veté reá a kezét” (44b.vers). Aztán a Jézus elfogására küldött szolgák visszamennek gazdáikhoz és amikor kérdőre vonják őket, miért nem teljesítették megbízatásukat, akkor csak annyit mondanak: “Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember.” Rájuk, az egyszerű, tanulatlan, de nyitott szívű (ez a lényeg) emberekre nagy hatással van Jézus, valami megmozdul bennük. A farizeusok csoportja azzal védekezik, hogy, akik igazán számítanak, azok ők maguk és közülük még senki nem hitt Jézusban.  Vagyis egyedül mérvadó csak az lehet, ahogyan ők viszonyulnak Jézushoz. A nép valóban felnézett rájuk kegyességük, törvényszeretetük és a törvényt betartani igyekvő magatartásuk miatt. De őket a vallásos gőg elvakította, magas műveltségük tudata egyfajta felsőbbrendűségi érzést váltott ki belőlük. Azt gondolták, hogy nagy tudásuk őket mindenre feljogosítja, még arra is, hogy az egyszerű nép tagjait lenézzék, megvesség, hovatovább átkozottaknak tekintsék. Egyébként számos törvényt alkottak maguknak, amelyek szabályozták a nép fiaival (háárec) való érintkezésüket. És bizony ezek a szabályok nagyon megalázóak voltak ezekre az emberekre nézve. Ha csak tehették, elkerülték őket, és véleményükre semmit nem adtak.

     Jézustól távol állt ez a magatartás. Neki minden ember egyformán fontos függetlenül attól, hogy a társadalom melyik rétegéhez tartozik. S bizony az evangéliumokból is az derül ki, hogy az egyszerű, kevésbé képzett emberek, a szegények sokkal inkább kitárják szívüket és befogadják Jézust. Egy másik bibliai helyen nem véletlenül fogalmaz így Jézus: a vámszedők és paráznák megelőznek titeket (farizeusok, írástudók) az Isten országában. Ők hajlandók bizonyságot tenni Jézusról, nem úgy, mint Nikodémus. Bár volt már személyes találkozása Jézussal, itt mégis azt látjuk, hogy nem meri nyíltan felvállalni Jézus. Felszólal úgyan, de amit mond az csak arra jó, hogy lelkiismerete hangját lecsendesítse.

     El kell döntened, kicsoda számodra Jézus, mert ettől függ minden: élet, halál és örök élet. Ámen.

                             Szilágyi Balázs,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá