Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2019. augusztus 28.

Velünk az Isten – 2019. augusztus 28.

“…dicsérték az URat, mert ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága…” (2Krón.5, 13)

Elkészült a templom. Salamon bevitetti az Úr házába a Dávid által a templom számára összegyűjtött kincseket, majd pedig a papok elhelyezik az Úr ládáját a szentek szentjébe. A léviták fehér ruhába öltözve különböző hangszerekkel dicsérték az Urat. “Az Úr tiszteletében eltűnik az emberi, szolgálati különbség. A dicséretet minden zeneszerszám megszólaltatásával s a liturgia ismert verba solemnia-ival (Zsolt 118:4) mutathatták be. Az Úr felel a bemutatott tiszteletre és dicsőségének felhőjével már az áldozatok bemutatása előtt betölti a templomot. Nem az áldozatok illata vagy vére, hanem az emberi hódolat és magasztalás indította arra, hogy dicsőségével megjelenjen. Igazi istentisztelet ott van, ahol nemcsak az ember mutat be hódolatot és áldozatot, hanem ahol Isten is megjelenik. Az isteni jelenlétnek kifejezése a kábód. A dicsőség nem egyéb, mint Isten látható szentsége, a szentségnek megjelenési módja. Isten a maga dicsőségével főleg választott népe közt és annak kultuszában jelenik meg. Azért olvassuk itt (14. v. és 7:1 skv.), hogy az Úr dicsősége megjelent, mert az Úrnak kedves volt a bemutatott tisztelet, az épített hajlék és azért a dicsősége jelent meg, mert az ember által elviselhető módon akarta kijelenteni önmagát, azaz szentségét. Az Úr a dicsőségével szentelte meg a házát”(Jubileumi kommentár).

Újkenyér ünnepán bemutatott hálaáldozatunk alkalmával kérjük az Urat, legyen kedves előtte imádságunk, éneklésünk, és érezzük meg, hogy Ő valóban jelen van közöttünk, dicsősége töltse be egész életünket. Ámen.

Szilágyi Balázs,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá