Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. szeptember 9.

Velünk az Isten – 2018. szeptember 9.

      “De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen; akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza, az ősidők napjáig.” (Mikeás 5, 2)

        Isten nem személyválogató, nem részrehajló, ezzel nem vádolható. Ha mégis az volna, akkor  a gyöngéket, illetve a szegényeket részesítené előnyben. Az Újszövetség népe is elsőrenden a kicsinyekből állt elő (1Kor 1, 26-29). Hasonlóképpen a Messiás vonatkozásában is ráismerhetünk az isteni bölcsesség  emberi értelmet meghaladó voltára. Júda nemzetségei közü la legkisebb: Betlehem volt e méltóságra kiszemelve Isten tervében.

       Az ősatya, Dávid kiválazstása szintúgy beszédes példa. Ki számított arra, hogy Isai fiai közül éppen az otthon maradt nyájőrzőre esik Isten választása (1Sám16)? Isten gondolatai nem a mi gondolataink – mondja Ézsaiás próféta (Ézs 55, 8). Az emberrel ellentétben Istent nem kápráztatják el a külsőségek, ő mindig azt nézi, ami a szívben van. Kicsi, jelentéktelen dolgokból lesznek a nagy dolgok. Aki Istennel jár mindig az egyszerű dolgokban látja meg az igazán rendkívülit, a nagyszerűt. Kicsiny fűszálban, óriási tölgyben szemléli az Isten dicsőségét. Reményik Sándor a lényegre tapint, amikor egyik versét így fejezi ki:

                                            Ne várj nagy dolgot életedbe,

                                            Kis hópelyhek az örömök,

                                            Szitáló, halk szirom-csodák.

                                            Rajtuk át Isten szól: jövök.

 Próbálj meg így élni ezután, s meglátod, Isten áldása nap mint nap rajtad lesz. Ámen.

                                                                                                                         Szilágyi Balázs,

                                                                                                                         Szatamár-Láncos

Szóljon hozzá