Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. szeptember 8.

Velünk az Isten – 2018. szeptember 8.

„Azon a napon – így szól az Úr – összeszedem a sántákat, összegyűjtöm a szétszórtakat, akikre veszedelmet hoztam.” (Mikás 4,6)

A mai igeszakaszunkban egy bátorítást hallhatunk. Egy napról egy bizonyos időintervallumról értekezik Igénk, amikor bizony az Úr összegyűjti az övéit.

 Az Úr a népét összefogja gyűjteni mielőtt még az összes nép felmenne a Sionra. Micsoda gondviselés ez, hogy nem hagyja az övéit az Úr.

 Ez az Igénk mai aktualitása is, hogy  az Úr bennünket sem hagy egyedül visszafogad. Mellettünk akar lenni a mindenidőkben. Csak észre kell ezt vennünk. Meg kell látnunk, hogy mekkora gondviselő Atyánk van nekünk.

Mit jelent ez?- bővebben az értelmező szótárunk így fogalmaz a gondviselésről:

„Azoknak az eljárásoknak az összessége, amellyel valakire, valamire gondot viselnek, illetve az az állapot, melyben akkor van valaki, amikor gondot viselnek rá;”

Az Isteni gondviselés azonban jóval több, Mikes Kelemen így fogalmaz: „ Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem volt és vagyon mindnyájunkkal.”

Ezt kell meg látni ma az Igénkben, hogy mennyire szeret bennünket az Úr!

És ez ma mindenkinek szól! Halljuk meg, hogy Ő ma velünk akar lenni és nemcsak ma, hanem a mindennapjainkban. Mert Ő gondviselő jó Atyánk, ahogy egy szép dicséretünk mondja:

Gondviselő jó Atyám vagy
Ó, én édes Istenem!
Látom én, hogy minden elhagy
E világon csak Te nem,
Hozzád vágyom, benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.

Ámen!

Kaszaniczki Csongor,

Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá