Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 9.

Velünk az Isten – 2018. október 9.

“Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födélről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Onnan beszélt hozzá.” (4 Mózes 7,89)

Mózesnek többször volt lehetősége, hogy beszéljen az Úrral. Isten a Mózessel való párbeszédet választotta ahhoz, hogy teljesítse küldetését, ami minden esetben elválasztott népének az ígéret földjére való megérkezését és annak elfoglalását szolgálta.

A keresztyén ember számára a legcsodálatosabb lehetőség az, hogy Istent megszólíthatja, imádkozhat hozzá. Isten egyetlen imát sem hagy válasz nélkül, a lelkiismeret által hallatja szavát, de minden istentisztelet vagy bibliaóra hordozza tanácsát és utasítását. Mózes „hallotta Isten hangját” és feladatául adatott, hogy mindezeket továbbítsa, közvetítse a nép felé. A mai embernek is szüksége van Isten szavára. Sokan azonban kétségbe vonják a lelkiismeret szavát vagy nem érdéklik az egyház közvetítő csatornái, mert finomabb a „húsos fazék” íze, és annak megszerzése. Mózes nem ismert határokat. Ha kellett, akkor türelmes és szelíd volt népéhez, de volt olyan pillanat is életében, amikor kőkeményen fellépett a hitetlenség és a közömbösség ellen. Tudnunk kell: mi is születésünk pillanatától kezdődően úton vagyunk, akárcsak a választott nép a pusztában. Mi is haladunk, egy másik ígéret földje felé haladó úton. Folyamatosan.

Meghalljuk-e a örökösen a minket kereső hangot? Ha igen, akkor mózesi emberként tudjuk-e hitelesen közvetíteni? Isten adott közvetítő csatornákat, ne építsünk gátat reá. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá