Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 7.

Velünk az Isten – 2018. október 7.

                                 „Áldjon meg téged az Úr…” (4Mózes 6, 24)

      A nazírokról szóló törvény végén helyezkedik el ez az  áldásformula. Az Úr Mózesen keresztül parancsot ad Áronnak és fiainak, hogy tudniillik áldják meg  Izráelt.  Kik voltak a nazírok? „A nazírok Istennek szentelt férfiak vagy nők voltak, akik valami okból meghatározott időre fogadalmat tettek arra, hogy a szokásostól eltérő módon és mértékben szolgálnak Istennek”(Keresztyén  Bibliai Lexikon). Ebben az értelemben elmondható, hogy minden idők legnagyobb nazírja maga Jézus Krisztus volt. Ő mindenkor azon volt, hogy az Atya dolgait cselekedje, ezzel mintegy példát mutatva követőinek.

      Az Istennek odaszánt élet velejárója az áldás. Aki Jézus nyomdokaiban jár, az mindenképpen megtapasztalja az Isten áldását. De mi is az áldás? Kimondott szóval üdvhozó erők közvetítése. Azonban üdvhozó erőnek nincs birtokában az ember, ami azt jelenti, ő csak közvetítő eszköze lehet, olyan csatorna, amelyen keresztül áramlik Isten jósága mások életébe. Ilyen értelemben lett az áldás közvetítője Ábrahám. Ez az áldás a megváltás felé mutat. Az áldás tehát jót mondást (lat. benedictio) jelent, ezért mindig kívánatos. A boldogulás alapja az áldás, ennek feltétele az engedelmesség. Bármit tesz az ember, Isten áldása nélkül semmit nem ér, sőt egyenesen káros, mind magára, mind másokra. Az ember akkor is gyarapodik, ha javainak egy részéről lemond mások javára.

      Az ároni áldás három hangsúlyos üzenetet tartalmaz: 1).Az Atya megőrző, gondviselő szeretete, 2). A Fiú könyörülete, bűnbocsátó kegyelme, világosságának rajtunk történő ragyogása, valamint 3).  Szentlélek által békességet ajándékozó volta tetszik ki belőle. A Szentháromság egy, örök,  igaz Isten három személyének legjellemzőbb vonását fedezzük fel benne. E háromra van a legnagyobb szükségünk, és  Isten áldása ezt közvetíti felénk.

     Isten áldása valamilyen szinten minden emberen rajta van, ám igazán áldott csak az, aki Isten iránti engedelmességben éli az életét, vagy legalább is erre törekszik. Látszódjék meg rajtunk, hogy áldott életű emberek vagyunk! Ámen.

                                                                                                          Szilágyi Balázs,

                                                                                                          Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá