Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 23.

Velünk az Isten – 2018. október 23.

“Kórah, aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abírámmal, Elíáb fiaival meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és föllázadtak Mózes ellen, kétszázötven emberrel Izráel fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, közismert emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: Elegünk van belőletek!” (4 Mózer 16,1-3)

Mindig válságos időszak az, amikor egy családban vagy közösségben az elégedetlenség szelleme nyilvánul meg. Ezekben a helyzetekben, ha a felek nem gondolják át a kialakult ellentétet, akkor elkerülhetetlen a legsúlyosabb következmény. Azt szokták mondani, hogy minden közösségben vannak szunnyadó tüzek és elég egy szikra, nyugtalan véleményt formáló személy vagy uralomra vágyó ember, és az izzó parázs lángra is lobban. Sokszor csodálkozom, hogy miért nem lehet mindezeket szemtől szembe megbeszélni? A mai Ige már sokkal több, mint konfliktus, hiszen Kórah “kibontott zászlója” alá sokan fölzárkóznak és lázadást szítanak. Így válnak a Sátán eszközeivé. Kórah ravasz, ügyeskedő, erélyes ember lehetett, akinek nem kis befolyása volt a vándorló népre, hiszen kétszázötven lázadót tudott maga mögött. Ha sikerül meggyőzni a népet, hogy joga és szabadsága veszélyben van, akkor sok nyugtalan lelket tud maga köré gyűjteni és nagy bajt előidézni. Lázadásuk Isten ellen irányul, aki Mózest választotta ki, hogy népét az Ígéret Földjére vezesse. A kialakult helyzetben Isten türelme is véges. Látnia kell az embernek, hogy meddig feszítheti a húrt, mert az egyszer elpattanhat. Isten kardja Kórah egész csapatára lecsap, de dicsősége felragyog engedelmes népe előtt. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá