Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 19.

Velünk az Isten – 2018. október 19.

“Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, a miképpen szólottál, mondván: Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen. Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, a miképpen megbocsátottál e népnek Egyiptomtól fogva mind eddig. És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszéded szerint.” (4.Móz.14,17-20)

Meglepett ez az Ige. Mármint nem az Ige, mert azt ismerem régről, olvastam már néhányszor. Nem is az nép hozzáállása lep meg, aki folyton sír és folyton többet akar, és folyton felelősöket keres mert mindenki hibás csak ő nem ker, és folyton lázad, meg tüntet valami ellen, meg bojkottál valamit, – ez nem lep meg, hisz ma is ilyen a nép, az istenadta, s mintha egyre “ilyenebb” lenne.

Ha jól belegondolok, igazából Isten gondolata sem lep meg. Az Örökkévaló előbb úgy érzi végez mindenkivel és Mózesből és leszármazottaiból új népet formál, (mely lényegében nem új hanem Ábrahám, Izsák, Jákób és az atyák genetikáját hordozná,) mert már elege van a csőcselékből, az egész elkényeztetett bagázsból.  Sőt az se meglepő, hogy Istent Mózes képes meggyőzni és rávenni, hogy a mostani néppel kezdjen inkább valamit és a Teremtő tényleg rábólint: Legyen hát, megkegyelmezek.

A meglepő az, hogy Mózes miután a nép pont őt akarja megkövezni, ennek ellenére közbenjár a népért. Tényleg Krisztus előképe ő, és tényleg Isten embere, aki minden keservét, minden bántódását félreteszi a népért aki vérét akarja és kieszközli a Mindenhatónál, hogy Izrael népe életben maradjon.

A legjobb gondolatom ma, hogy ha Mózes közbenjárására a pusztulás szele elkerülte ott s akkor a népet, akkor Jézus Krisztus megváló munkájáért és feltámadásáért minket tényleg semmi sem szakaszthat el Isten kegyelmétől. Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá