Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 11.

Velünk az Isten – 2018. október 11.

“Azután így szólt az Úr Mózeshez a Sinai pusztában:…Készítsék el Izráel fiai a pászkát…” (4 Mózes 9: 1-2).

Menet közben igazgatja az Úr a választott nép útját. Nem lehet azt tenni a visszanyert szabadságban, amit akarnak. Lakva egy helyen vagy úton lenni, állandóan üzen Isten, mert mindig az ő felséges színe előtt játszódik le az élet és azt csakis szabályosan, Isten rendelése szerint lehet leélni, nem a mi teljes szabad akaratunk szerint. Amennyiben nem hallgatunk Isten szavára, könnyen a halál útjára térünk.
A nagy szabadulásra emlékezni kell,  évente legalább  egy alkalommal. Megtartva emlékünnepeinket maradunk hívek Istenhez és őseink szokásaihoz. Nemcsak ún.”hazafias vagy nemzeti” ünnepeinkhez ragaszkodjunk, első sorban azokhoz az emlék-napokhoz, hetekhez, amelyeket az Isten rendelt számunkra. A pászka zsidó ünnep, nekünk, keresztyéneknek húsvét szent ünnepe, amikor megtörtént a mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadása. Ez is szabadulás a javából. Az Isten Fia kiszabadult a halál markából és halhatatlan lett. Aki hisz Őbenne, nem teheti, hogy ne lásson túl a földi életen, a szenvedésen, hiszi, hogy a feltámadottban új lehetőség adatott: a feltámasztott élet, amelyet egyedül csak Ő adhat meg. Ezért ez az ünnep a hálaadás alkalma is a nekünk adott ajándékért.
Uram, neked szentelünk ünnepet,
mert ezt egyedül csak te érdemled,
ajándék az elnyert szabadság,
szüntelen ezért adjunk hálát. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá