Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 10.

Velünk az Isten – 2018. október 10.

Szolgáló ajándék vagy ajándékozó szolga akarsz lenni?

„Áron pedig ajánlja föl a lévitákat az Úr színe előtt Izráel fiainak ajándékaként, hogy szolgáljanak az Úrnak.” (4 Mózes 8,11 )

Ajándék. A szó hallatán máris megjelenik a gondolatainkban a szépen becsomagolt meglepetés, amely látszólag annál értékesebb, minél többet fizetnek érte. A hétköznapi megítélés szerint egy autó nagyobb ajándék egy biciklinél, egy utolsó generációs csúcstechnológiás készülék nagyobb ajándék egy szál virágnál. Következésképpen egy ajándék minél költségesebb annál becsesebb, így pedig lassan és észrevétlenül aprópénzre váltjuk az emberi élet egyik legnemesebb részét.

Mire szolgál az ajándék? Ez egy olyan kérdés, amely már a választ is magában hordozza: hogy szolgáljon. Szolgáljon mások örömére, épülésére, növekedésére, erősítésére, reménységére, bátorítására, kitartására, vigasztalására stb. Olyan gyorsan elrohanunk az élet jelentéktelennek tűnő eseményei mellett, hogy fel sem tűnik, mikor voltunk valaki számára szolgáló ajándékká. Biztos volt már olyan, hogy valaki őszintén a szemedbe mondta, hogy „köszönöm”. Te pedig gépiesen válaszoltál, hogy „nincs mit” vagy „szívesen”, aztán mentél tovább, mintha mi sem történt volna. Máskor meg te mondasz szívből jövő köszönetet, de egyik esetben sem tűnik fel, hogy valójában egy ajándékozás részese voltál.

Amikor minderre rádöbbensz, akkor felismered azt is, hogy milyen jó ajándékozó szolgának lenni, még akkor is, ha ez rosszul hangzik. Jézus sem azért jött, „hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért” (Mt 20,28). Ez volt az Ő ajándéka nekünk. Kár, hogy ez megkopni látszik a modern világ silány eszméi között. Azért búslakodásra semmi ok, hiszen az, amit Jézustól kaptunk örökérvényű, nem jár le a szavatossági ideje.

Izráel népe a lévitákat adta ajándékul Istennek, pontosabban az Úr kérte őket, mert ezzel tartozott a nép az elsőszülöttekért. Áron később fel is ajánlja őket a Mindenhatónak, ők pedig alázatosan el is fogadják a feladatukat, hogy „szolgáljanak az Úrnak”. Ebből kitűnik, hogy miként lehet megajándékozni Istent. Először is szükség van önmagad ajándékként való felajánlására. Ezt a lépést feltétlenül neked kell megtenned. Másodszor kérned kell az Úr útmutatását, hogy lásd, miképp szolgálhatod őt. Harmadszor pedig örülj, „mert akik jól szolgálnak, szép előmenetelt és a Jézus Krisztusba vetett hitben nagy bizodalmat szereznek.” (1 Tim 3,13), továbbá „napjaikat jól töltik, és éveiket gyönyörűségben” (Jób36,11).

Szolgáló ajándék vagy ajándékozó szolga akarsz lenni? Nem kell választani, légy mindkettő.  Ámen!

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá