Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. november 29.

Velünk az Isten – 2018. november 29.

“Viszont, mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid. 1,6)

Az ember sikares szeret lenni, győzni akar, nem szereti a reménytelenséget, sem a kudarcot. A hívő ember az Istent hívja segítségül életének helyzeteiben, tudja, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhet.
Kihez imádkozunk? A Szentháromság, egy igaz Istenhez, ahogy az Apostoli Hitvallásban valljuk: “Hiszek egy Istenben, mindenható ATYÁBAN,…Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött FIÁBAN,..Hiszek SZENTLÉLEKBEN …” Mi tudjuk, kicsoda az Atya, ki Jézus Krisztus, és ki a Szentlélek. Nem volt mindig így. Azok közül , akik zsidókból lettek keresztyének, sokan téves felfogásban éltek:  elfogadták Jézust, de nem tudták pontosan, kicsoda ő. Prófétának hitték, úgy gondolták, Illés jött vissza benne, tanítónak gondolták, avagy Isten köldöttének. Szükség volt arra, hogy világosan lássanak: Jézus az isten Fia. Ezért is íródott meg ez a levél, ezért tartalmaz olyan sok ó-szövetségi és újszövetségi idézetet, az Irással bizonyít a szentíró, azok felé elsősorban, akik nem tudnak hinni Benne.
Az Iráson át eljutni a Krisztusban való hitre, ez az egyik út, amelyen járhatunk. Minél jobban ismerjük az Irást, annál inkább vallunk Péterrel: ” Te vagy a Krisztus. az élő Istennek Fia” Ehhez nincs mit hozzá tenni és ebből nem vehetünk el semmit. Jézus több, mint angyal, neki szolgálnak Istennek angyalai, az ő királyi széke előtt az angyalok is leborulnak, körül veszik, ékesítik az ő dicsőségét. Mi ezt hisszük, mert az Irásban ez van megírva Róla.
Dicsőségesen nézel,
királlyá tett az ember,
közben észre sem vette:
hozzá érkezik a mennyben. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá