Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. november 1.

Velünk az Isten – 2018. november 1.

„Most azért kérlek, jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálam. Talán akkor legyőzhetem, megverjük őt, és kiűzhetem e földről. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, az áldott lesz, és akit te megátkozol, az átkozott lesz… Isten azt mondta Bálámnak: Ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az.” (4 Móz.22,6.12)

Olvasandó – 4 Móz,22

Bálám és Bálák története tele van változatos tanitásokkal, amelyek igen tanulságosak számunkra, ma élő választottak számára!

A pusztában vándorló Izrael elérkezett Moáb mezőségére, de hírük megelőzte őket. Már több évtizede járják a végnélkülinek tűnő utat az Ígéret földje felé. A választott népnek 40 évig tart a próbatétel, mert el kellett hulljon a húsosfazekas szolganemzettség a pusztában, hogy felnőjön az a nép, amely a harcban edzve megtanulta: Ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk? (Róma.8)

Bálák Moáb király felismeri, hogy a választott nép sikerének titka maga az Úr, ezért akart az áldás ellen átokkal harcolni.  Meg akarta átkoztatni Izraelt, de Isten nem engedi meg, hogy valaki megátkozza az Ő népét. Istennek titkon lesz egy és más mondanivalója e nép számára, de sohasem fogja némám tűrni, hogy másvalaki felemelje szavát ellene.

Ő mindent tud az övéiről, tudja, hogy mit műveltek és mi lakik bennük. Semmi sincs elrejtve átható tekintete előtt. Sem emberek, sem angyalok, sem az ördög nem ismer úgy minket, mint Isten. Isten lát bennünket, gondol ránk, beszél rólunk, cselekszik érettünk, aszerint, amivé Ő maga tett minket, és amit Ő vitt végbe érettünk a maga tökéletes módján. Mások sok hibát találhatnak bennünk, de Isten csak Krisztus szépségében lát minket. Mi tökéletesek vagyunk Őbenne. Ha Isten a maga népét nézi, a saját művét látja benne és egyetlen szeplőt sem lát azokon, akik az övéi, akiket korlátlan kegyelme a sajátjává tett.

Isten ilyennek lát bennünket is Jézus Krisztusban! Egyedül Jézus, Ingyen Kegyelemből!

És ez a SZERETET nem tehet könnyelművé bennünket!

Ámen!

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá