Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. m rcius 5.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2018. m rcius 5.

” me, felmegy nk Jeruzs lembe, s az Emberfia tadatik a f papoknak s r stud knak, majd hal lra t lik, s a pog nyok kez be adj k t, hogy kig nyolj k, megkorb csolj k, s keresztre fesz ts k; de harmadnap felt mad.” (Mt 20,18-19)

Az embernek nagyon szelekt v hall sa van: csak azt hall meg, amit akar. De m g ez emberileg rthet is lenne akkor, ha a pozit v dolgokat hallan nk meg. Mi ltal ban nem ezt tessz k, sok h rben csak a rosszat halljuk meg. Igaz az, hogy nagyp ntek n lk l nincs felt mad s, de az r k let h r t s rem nys g t is meg kell hallani!

Valaki az egyik bar tj r l a k vetkez k ppen vallott: Michael egy olyan t pus sr c volt, aki t nyleg meg tudott rj teni. Mindig j kedv volt s mindig tudott valami pozit vat mondani. Ha valaki megk rdezte, hogy, hogy van, azt v laszolta:
– Ha jobban lenn k, kett lenne bel lem.
Sz letett optimista volt. Ha valamelyik beosztottj nak rossz napja volt, Michael azt mondta neki, hogy a helyzet pozit v oldal t kell n znie. Annyira k v ncsiv tett a term szete, hogy egy nap odamentem hozz s azt mondtam:
– Ezt egyszer en nem rtem. Nem gondolkozhatsz mindig pozit van. Hogy csin lod ezt?
Michael azt v laszolta:
– Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak: K t lehet s ged van. V laszthatsz, hogy j – vagy rosszkedv akarsz-e lenni.
– Minden alkalommal, ha t rt nik valami, magam v laszthatok, hogy elszenved je legyek a helyzetnek, vagy tanuljak bel le.
– Minden alkalommal, ha odaj n valaki hozz m, hogy panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkod s t vagy felh vhatom a figyelm t az let sz ps geire.
n a pozit v oldalt v lasztottam.
– J , rendben, de ez nem olyan egyszer . – sz ltam k zbe.
– De, egyszer . – mondta Michael, – az let csupa v laszt si lehet s gb l ll. Te d nt d el, hogyan reag lsz a k l nb z helyzetekben. V laszthatsz, hogy az emberek hogyan befoly solj k a hangulatod. A mott m: te d nt d el, hogyan led az leted.

Elgondolkoztam Michael szavain. R vid id vel k s bb elhagytam a Tower Industry-t, hogy n ll legyek. Szem el l t vesztett k egym st, de gyakran gondoltam r , ha gy d nt ttem, hogy lek. N h ny vvel k s bb megtudtam, hogy Michael s lyos balesetet szenvedett. Leesett egy kb. 18 m ter magas toronyr l. 18 r s m t t s sok hetes intenz v pol s ut n Michaelt elbocs tott k a k rh zb l f mt maszokkal a h t ban. Mikor megl togattam, megk rdeztem, hogy rzi mag t.
Azt v laszolta:
– Ha jobban lenn k, kett lenne bel lem. Szeretn d l tni a sebemet?
Lemondtam r la, de megk rdeztem, hogy mi j tsz dott le benne, a baleset pillanat ban.
– Nos, az els , ami tsuhant az agyamon az volt, hogy a l nyom – aki p r h t m lva j n vil gra – j l van-e? Mikor pedig a f ld n fek dtem, eml keztem, hogy k t lehet s gem van: v laszthattam, hogy lek vagy meghalok.”
– F lt l? Elvesztetted az eml kezeted? – akartam tudni.
Michael folytatta:
– Az pol k val ban j munk t v geztek. V gig azt mondogatt k, hogy j l vagyok. De mikor begur tottak a s rg ss gire, l ttam az orvosok s n v rek arckifejez s t, ami azt jelentette: “halott ember”
s tudtam, hogy t kell vennem az ir ny t st.
– Mit csin lt l? – k rdeztem t le.
– Nos, mikor egy felv telis n v rke hangosan megk rdezte, hogy allergi s vagyok-e valamire, igennel v laszoltam. Az orvosok s n v rek cs ndben v rt k a v laszom. M ly leveg t v ve visszaord tottam: – A gravit ci ra!
Mialatt az eg sz csapat nevetett, elmagyar ztam nekik: az letet v lasztottam. Teh t gy oper ltak meg, mintha l lenn k s nem halott.
Michael a tehets ges orvosoknak k sz nhet en maradt letben, de csod lni val hozz ll s val is.
T le tanultam meg, hogy mindennap lehet s g nk van v lasztani, teljes letet lni. Hozz ll s k rd se minden. Ez rt ne agg dj a miatt, hogy mi lesz holnap. Mindennap van el g, ami miatt agg dhatsz. s a ma az a holnap, ami miatt tegnap agg dt l.

Te hogy d ntesz? Mit hallasz meg? men!

R cz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá