Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. március 13.

Velünk az Isten – 2018. március 13.

“A fiamat meg fogják becsülni.” (Máté 21,37b)

A jézusi példázatok hallgatói rendszerint hamar megértették, hogy az Úr mit is akar ezekkel a sokszor szúró mondatokkal mondani, mégsem fogadták el a tanítást, sőt ellenszenvet és gyűlöletet keltett bennük. A mai példázatban benne van Izráel egész múltja, hogyan választotta ki őket Isten, mennyire volt gondoskodásával és türelmével irántuk, mégis ez a nép inkább a könnyű meggazdagodást, a csalást, választotta. Isten Izrael életében mindent elkövetett, hogy termőképes legyen. Ő joggal követeli, hogy a gyümölcsöket számon kérje, ezért küldi az ő szolgáit, hogy azokat behajtsák, de ezt a nép megakadályozza. Izráelnek tehát volt egy reményteljes, gyümölcsöt ígérő korszaka, de ő nem értékelte azokat, nem tekintette Isten ajándékának. Mind ezeknek ellenére Isten elküldi népéhez a legdrágábbat, az örököst, a Fiút, mert talán őt “megbecsülik.” Milyen a fogadtatás? “Jertek öljük meg!” – olvashatjuk. Ez a válasz Isten ajándékaira, a szeretetre, Fiának leküldésére! A nagypénteki eseményekből tudjuk, hogy ez a nép, hogyan bánt Jézussal. Az Örökös megvetésével és a gyilkos Barabbás felmentésével Izrael megmutatta valódi kilétét, ami a mi életünkben is számtalanszor megmutatkozik. Ha megvetjük Őt, vérét, szeretetét, hasonlóan cselekszünk, mint a szőlőkertben dolgozó munkások. Mi miképpen bánunk vele? Ámen.

                                                                                                Ilonczai Zsombor Ferenc,

                                                                                               Szárazberek – Pusztadaróc

Szóljon hozzá