Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. május 15.

Velünk az Isten – 2018. május 15.

“Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? 4 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róma 6, 2-4)

A rómaiak eldöntötték: Krisztussal együtt akarnak élni. Ők megtapasztalták, hogy Isten kegyelme annál nagyobb bőségben bontakozik ki, minél nagyobb a nyomorúság. Az emberi természet legszívesebben ezt gondolatot folytatná: ha Isten minden bűnt megbocsát, akkor lehet cselekedni a bűnt. De Pálnak komolyan kell vennie mindazt, amit leírt, mert törvényeskedő ellenfelei vádolták, hogy az ő általa hirdetett evangélium egészen idáig vezet. A kérdés ezért hangsúlyos: Maradjunk a bűn szolgálatában vagy nem? Cselekedjünk minél több gonoszságot, mert Isten elnéző és az ő kegyelme úgyis kiárad? A válasz határozottan NEM! A keresztség által a mi óemberünk eltemettetett és az új emberünk feltámadt az életre, amely egyben üdvözítő valóság és követelő parancs. Nekünk ebben az életben kell járnunk és így kell várnunk, így kell ezen a héten bűnbánatot tartanunk, hogy a Lélek újból áradjon ki reánk. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek-Pusztadaróc

Szóljon hozzá