Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. május 11.

Velünk az Isten – 2018. május 11.

“Boldog ember az, akinek az Úr a bűnt nem számítja be.” (Róm. 4,8)

„Boldog ember az, ki bűnt nem ismer,
Kinek vétke már elfedeztetett,
Néki az Úr bűnt már nem tulajdonít,
Lelkében csalárdság nincsen.”

A fenti sorok jutottak eszembe amik egy ifjúsági énekből valók, (persze a negyedik sor igazából csak akkor teljesedik be, „ha végre mennybe térhetünk”)

Mindenki a boldogulást keresi s a boldogságot hajkurássza, s közben boldogtalan mert elveszít mindent még saját magát is. Az ember legtöbbször csak rohan a semmibe megfeledkezve arról, hogy igazából megállhatna, hátra dőlhetne, akár boldog is lehetne, csak nyitott füllel meg kéne hallani az evangéliumot, hogy Isten Jézus Krisztusban megváltotta az embert. Isten megváltott és megigazított mert szeret. Pál a Római levél 5 fejezetében így fogalmazza meg: Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól őáltala. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele!  Róm.5,8-10.

Tegnap ünnepeltük, Jézus mennybemenetelét, aki azért ment fel Atyjához, hogy értünk közbenjárjon, hogy nekünk helyet készítsen s elküldje Szentlelket.

Imádkozzunk azért, hogy a Lélek munkája által egyre többen eszméljenek, és éljenek örömben és boldogságban.

Ámen

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá