Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. július 7.

Velünk az Isten – 2018. július 7.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez:

Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy tisztelettel bánjanak Izráel fiainak szent adományaival, amelyeket nekem szentelnek, hogy meg ne gyalázzák szent nevemet. Én vagyok az ÚR.” (3 Mózes 22:1,2)

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Napról- napra közelebb kerülni az Úr Igéjéhez ez a cél, hogy újra meg újra halljuk az Úr szavát, amely minden idökben szól felénk!

Így szól hozzánk ma a Mózes 3-ik könyvéből naponként, ha olykor talán nehézkes Igék által is, de mindezekkel a cél, hogy olvassuk az Igét és zárjuk szívünkbe az üzenetet.

Az Úr szava szólt Mózes felé egy intéssel, hogy vigyázzanak a szentre. Rögtön megállunk e szó mellett, s próbáljuk egy kicsit boncolgatni mit is jelenthet ez tágabb értelemben?

 „Szent” azaz elkülönített elhatárolt. Gondolhatunk akár a szent sátorra most, hiszen az is szent és elkülönített és nem akárki mehetett be. Szent hely volt. Innen közelebb kerünlünk Igénkhez, hogy mennyire fontos odafigyelni az Úrnak odaszentelt dolgokra és ne tegyük azokat hiábavalóvá. Hogyan értsük ezt a mába? Úgy, hogy a ma keresztyén embere kellőképpen figyeljen oda az életére hogyan él, és olykor hogyan tékozol. Mennyire fontos lenne nekünk is odafigyelni az Úrra, és nem tenni hiábavalóvá az Ő nevét. Igen is komolyan kell venni az Úr szavát a mindennapokban! Ezt is jelentheti ma Igénk, hogyha valamit mi is odaszentelünk az Úrnak, azt vegyük komolyan.

Az ige következő gondolata az, hogy „én vagyok az Úr” Ezekre figyeljünk e szombati napon, hogy ma az Úr szól felénk ami Teremtők és alkotónk! Ma nekem  és neked is mondja, én  vagyok Úr erre a felismerésre kell eljutnunk, hogy felismerjük Őt a nagyszerűt és csodálatost. Az idők távlatából igy jön közel az Igénk s hív bennünket egy felelőségteljes életre, és szól hogy figyeljünk oda szavainkra tetteinkre és ígéreteinkre. Ne tegyük hiábavalóvá az Úr szent nevét.  Így eltudjuk mondani az ének szavával, hogy szent vagy szent vagy…

„Szent vagy, szent vagy, Ó Uram

A Menny és a Föld Rólad énekel

Eljön minden nép, dicsér

Hódolnak mind a nemzetek”

Hát legyen igy! Ámen

Kaszaniczki Csongor,

 Szatmár- Láncos

Szóljon hozzá