Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. július 10.

Velünk az Isten – 2018. július 10.

“Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon: irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség! Akár jövevény, akár közületek való, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét.” (3Mózes 24,16)

Isten neve Izráel népe számára a legszentebbet jelentette és jelenti. Mózes számára kijelentett bíráskodási törvény „paragrafusa” egyszerű és következetes: aki Isten nevét káromolja, az irtassék ki.

Persze a történet folytatása azt szemlélteti, hogy Mózes nem rögtöni felháborodásában ítélkezhetett, hanem kijelentést, eligazítást várt és kapott magától Istentől (tanúk, tárgyslás stb). „Szép magyar nyelvünk” lehetőséget ad arra, hogy Isten nevét feleslegesen, szép cifra szólásokkal és pesze mindezeket sokan felelőtlenül vegyék ajkukra. Isten az élet minden áldásának forrása. Neki köszönhetjük mindenünket, egész valónkat, amiért naponta hálásoknak kell lennünk. Sokan minderre fittyet sem hánynak, pedig életükből a harag, a felháborodás, Isten és embertársai megsértésének teljes megszűnését jelentené. Ma már nem jár biológiai halál Isten nevének káromlásáért, de egyszer valaki számon kér mindenkit. Megmutatja sebeit, érettünk ontott vérét, amiért Ő részünkről valóban káromlást, köpdösést és halált kapott, mégis Jézus az, aki felül marad mindörökké.

Legyen bátorságunk ezt hirdetni, ne hallgassuk el Isten nevének bántását: neveljünk, jobbítsunk, példaképet mutassunk! Ámen.

Ilonczai Zsombor Ferenc,

Száraberek – Pusztadaróc

Szóljon hozzá