Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. február 20.

Velünk az Isten – 2018. február 20.

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig kárt vall? Vajon milyen váltságot adhat az ember az ő lelkéért?” Máté 16:26

Mai Igénk hatalmas ellentéteket tár fel. Jézus a bekövetkezendő szenvedéseiről beszélt, Ő azért jött, hogy életét a bűnért váltságul adja. Péter a tudatlanság következtében ettől a szándéktól akarta megóvni, és ez alkalommal Jézus rámutat, hogy az élet igazi értéke nem a világ kincseinek megszerzése, hanem a földi javak megvetésében és az önmegtagadásban van. Jó volna ezt minden embernek tudnia, hogy nem a mulandó világért teremtettünk, hanem Isten dicsőségére. Miért értékesebb a lélek minden földi kincsnél? Jézus az ember lelkét értékesebbnek tartja az egész világnál. Ezért ajándékozza saját életét az emberiség váltságául. Amint a test különböző részei mindegyikének megvan a maga külön feladata, a léleknek is különféle képességei vannak: jóra való hajlam, Isten törvényében való gyönyörködés, Isten után való vágyakozás és szomjúhozás. A világ megnyerése a lélek elvesztését jelenti. Amikor az első emberpár fogyasztott a tiltott gyümölcsből, rögtön megérezték, hogy ez a világ megcsalta őket. Azóta képtelenek vagyunk megváltani lelkünket.

Milyen jó azért, hogy az Ember Fia az Ő életét nem a világ gazdagságáért adta oda, hanem váltságul érettünk. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá