Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 4.

Velünk az Isten – 2018. december 4.

“….ismét mának jelöl egy napot, amikor Dávid által annyi idő után így szólt, ahogyan előbb mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!”  (Zsid. 4,7)

Isten az ő népének tett ígéretei közül egyik legnagyobbja, a tejjel és mézzel folyó Kánaán. Ábrahám elhívásakor ez az ígéret többször elhangzott. Ehhez az ősatyának engedelmeskednie kellett, elhagyni a szülőföldet, vándorolni és sokszor olyat cselekedni, ami emberi szemmel érthetetlen és elfogadhatatlan. Ez az emberi érthetetlenség sodorta a választott népet odáig, hogy a bűne az égig ért, de ennek megfizetését az Atya nem népétől kérte számon, hanem Ő volt az, aki megszánta népét és elküldte egyszülött Fiát, hogy legyen Megváltója ennek a világnak. Jézus az ő Lelke által ma sem hagyja egyedül a világot, sőt kiváltságot biztosít, hogy egészen közel tudjuk magunkat Őhozzá. Jézus adventben is hozza a hírt: nem semmisült meg a régen meghirdetett ígéret. Benne és általa új lehetőség nyílt.

A mi vándorlásunk célja Ábrahámmal ellentétben nem egy földi ország, hanem Isten országa, az abban megvalósult „nyugalom” pedig az üdvözültek boldogságát jelenti. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá