Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 27.

Velünk az Isten – 2018. december 27.

Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga  a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1. János 1:7).

Versengés létezik a családok és az egyének között. Sokra tartjuk önmagunkat, különbnek, jobbnak, tehetségesebbnek, életre valóbbnak hisszük és mondjuk magunkat másoknál. Ezért el is várjuk, hogy úgy tekintsenek reánk, mint kiváltságosokra.
Jézus megszületését mennyei fény, világosság lengte körül, amely nem csak oda vezette a napkeleti bölcseket a jászolbölcsőhöz, azt is jelezte, hogy Isten láttatni akarja az ő Fiát, habár az istállóban sötét lehetett, de az istállón kívül karácsonyi fény gyúlt, amely arra késztetett sokakat, hogy az ég felé fordítsák tekintetüket, és induljanak a csillag nyomán. Engedtük és engedjük továbbra is, hogy ez a világosság járja át szívünket, világosítsa be útunkat, hogy tudjuk, mindig merre kell mennünk.
A mennyei fégy,” a világ világossága”, az örök fényesség gyermekeiként sorstársak vagyunk. Ebben a fényben láthatom meg, hogy ugyan olyan bűnös vagyok, akárcsak  embertársaim. Nem rejthetem véka alá bűneimet, mert világosságban járok, de felvilágosult is vagyyok: Krisztusban mégis szabad lehetek. Ő azért jött, hogy kiváltson, önmagát adta zálogul . Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy ezt a megváltást elfogadjuk a Megtartóban, aki született a Dávid városában.
Amint  Mária  karjában tartott
rajtad tükröződött vissza
a teremtő nagy Isten hatalma-
s első sírásod értem hangzott.. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá