Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 20.

Velünk az Isten – 2018. december 20.

“Akikre nem volt méltó e világ…” (Zsid 11:38)

Olyan személyiségekkel áldott meg bennünket az Isten, akik az élet minden helyzetében megálltak a hitben. Életük alapja a kőszikla , ahogy Jézus tanít a hegyi beszéd végén:”És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építtetett” ( Máté 7: 25). A húsz, harminc, negyven, sőt ötven évi szolgálat alatt Isten szolgái sok mindent megéltek, amelynek a még élő szolgatársak a tanúi. Annak ellenére, hogy bizony sok széljárásban volt részük, nem hajoltak meg nádszálként, állták a sarat, vigyázva a népre, Igével legeltetve az éhező lelkeket. Nemcsak a szolgatársak élték át a “próbatételek idejét”, de a hívek Is. Emlékszem, egy kicsi gyülekezetben úrvacsorázott húsvétkor egy városi tanár-házaspár, az akkori elvtársak  már hétfőn becitálták őket és felelősségre vonták, amiért templomba mertek menni. Hány és hány ehhez hasonló eset történt, figyelték azokat, akik hitben éltek.
Meg is gyengülhet ez a hit, akárcsak a Péter hite, tagadásba csaphat át, de sem Isten, sem Jézus nem engedi, hogy a megtévedt ember elvesszen, újból utána nyúl és hitvallásra kényszeríti.  Ezt a meggyengült hitélményt éli át József, amikor megtudja, hogy Mária várandós, el is akarja bocsátani jegyesét, de Isten üzenetére kitart Mária mellett, magáénak is tudja és vallja az Isten Fiát, mert az angyal meggyőzte az igazság felől. Hogyan is szól?: Meggyőződés a nem látott dolgokról. Ez a hit. Karácsony hetében a  szereteten túl, milyen mély a te hited?
Őseink hite példa előttünk,
nekünk sem szabad félnünk:
a megszületendő gyermek
lesz a mi üdvösségünk. Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá