Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 19.

Velünk az Isten – 2018. december 19.

Istenre néző hit

„Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy.” (Zsid 11,8).

Hit által rengeteg csoda történt a világban. Ezek közül néhányról a Biblia is beszámol: Ábrahám időskori engedelmessége; Sára szülése; Izsák házassága; Jákób áldása és annak gyümölcsei; József élete, gyógyulások, tisztátalan lélektől való megszabadulás stb. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a hit egy olyan fontos eleme az életnek, amely által a lehetetlen mégis lehetséges.

Jó lenne szert tenni erre az erőre. Amikor gyengének érezzük magunk és felismerjük a saját képességeink határát, belátva magatehetetlenségünk, akkor csak elővennénk a hitet, ami azonnal orvosolna minden bajt. Varázsütésre elmúlna minden fájdalom.

Mi is valójában ez a hit? Sokan szeretnék megérteni, de nem lehet, mert rosszul közelítik meg. A hitet nem kell, de nem is lehet megmagyarázni, mert „a hit a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés” (Zsid 11,1). Ez a hit pedig „hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róma 10,17). Tehát a hit nem egy misztikus erő, amit Istent megkerülve megszerezhet az ember.

A másik nagy tévedésünk, hogy csak akkor akarunk hittel közeledni Istenhez, amikor minden kötél szakad. Amíg az életünk az elképzelt mederben halad, addig hiszünk mi a magunk erejében és képességében, de amikor onnan kizökken, akkor szeretnénk hinni Isten csodatévő erejében is. Csakhogy az igaz hit betölti az ember teljes életet és nem mankóként szolgál arra az estre, ha képtelenek vagyunk a következő lépésre.

Végül tudnunk kell, hogy az igaz hit nem egyenlő a vak hittel. A vak hit épp olyan tévút, mint amikor az ember önmagában vagy egy kabalafigurában hisz. Ilyenkor adott egy hamis elképzelés, amelyben az ember a végsőkig megbízik, de sajnos legtöbbször túl későn ébred rá a tévedésére. A hitnek gyümölcseit megtermő hit viszont mindig Istenre tekint, ebben a kapcsolatban pedig mindig az Ő akarata a döntő.

Ilyen hittel várjuk vissza Jézust. Ámen.

Erdei-Árva István,

Szamoskóród-Dobrácsapáti

Szóljon hozzá