Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. december 1.

Velünk az Isten – 2018. december 1.

“Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg… Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet közösségében dicsérlek téged.” (Zsid.2,7.11-12)

Olvasandó: Zsid.2,5-18

A Zsid.2,5-18 része a Bibliában a Krisztus útja a szenvedéseken át a dicsőségbe fejlécet viseli.

Jézusról szól ez a történet, de rólunk is!

Az Ő és a mi történetünk igy szól: Az EMBER Isten képmása. „Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette, azért, hogy az Ő Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse és örök üdvösségben vele éljen, Őt dicsérje és magasztalja.” – mondja a H.K.

Az ember a teremtés koronája. Isten minden teremtménye fölé emelte az embert, egészen a maga közelébe. Ez az ember azonban elpártolt Istentől. Mi már azt az emberarcot ismerjük, akinek a képe különbözik a másiktól. Aki szembehelyezkedett vele, aki nem elégedett meg azzal, amit Isten neki adott. Aki hasonlóvá akar lenni Istenhez és a kígyóra hallgatott. Az ember elveszítette az uralmát, mélyebbre süllyedt az állatoknál! Egyik testvér megölte a másikat, egyik nép a másikat!

Isten mégis szereti ezt az embert! Zsolt.8,5 mondja: ”Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla és az Embernek Fia, hogy gondod van Reá?!- Isten gondol erre az emberre! Isten utána megy az embernek! Keresi, törődik vele, szereti ezt az embert. A MI Atyánk hozzánk jött egy MÁSIK EMBERBEN! Jézus Krisztus az ISTENARCÚ EMBER. Az Atya Úrrá tette Őt keze munkáján.

A Dicsőséges Krisztus közösséget vállalt velünk! Általa Isten képmása lehetünk, új emberré lehetünk.

Azért, ha valaki Krisztusban van Új Teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden:2 Kor.5,17.

         Jézus Krisztusban Isten képmása lehetünk újra. Ez a legnagyobb Reményünk ebben az Adventben!  Ezért nagy lehetőség számunkra Advent Ígérete, Aki által újra Isten Embere lehetek!

Ezért jó Adventben élni, ezért ünnep az advent!

Nagy Erika,

Sárközújlak.

Szóljon hozzá