Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. április 16.

Velünk az Isten – 2018. április 16.

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9)

Nem lehet megparancsolni az önfeláldozó szeretet gyakorlását. A magunkat kampányként, propagandaként mutogató szeretetet talán fel lehet korbácsolni, de az igazi szeretet belső motiváció.

De próbáljunk mégiscsak úgy gondolni erre egy pillanatra, mint egy ember, logikus levezetésként. A hűség, a ragaszkodás, az áldozatvállalás, ha lehet igy fogalmazni, olyan befektetés, aminek nagy hozama van hosszú távon. Lehet, hogy le kell mondani valami azonnali élvezetről, de ez a hozam hosszú távon békesség, egészség, boldogság, meg másoknak a boldogsága is. Merjünk lemondani valami pillanatnyi gyönyörűségről hosszú távú célok és áldások érdekében!

Az igazi motiváció azonban az Igében van: Jézus gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ő megtette az első lépést, te jössz! Adja Isten mindannyiunknak a kifogyhatatlan, lelki gazdagságot, hogy tudjunk gazdagítani mi is másokat. Legyen fertőzőképes a szeretünk, de előbb mi kell elkapjuk ezt a „kórt”. Ámen!

Rácz Ervin,

Szigetlanka

Szóljon hozzá