Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. április 14.

Velünk az Isten – 2018. április 14.

„… tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket.” (2Kor 7,1b)

A Szentírás tanúsága szerint a keresztyén ember, tehát az az ember, akit Mennyei Atyánk, fiával való közösségre hívott el, idegen ebben a világban, de nem idegenkedik ettől a világtól. Vagyis testi és lelki fertőtől tiszta, és nem evilági, hanem mennyei lélek, vagyis Isten lelke vezeti őt. Éppen ezért nem idegenkedik a világtól, hanem Isten országának, jóságának, szeretetének jó illatú hírnöke ebben a világban. Mint ilyeneket buzdít mai igénk a szent életre, a megszentelődésre.

Nemcsak az Isten szent? – kérdezhetnénk. Hiszen ő képes a jóra, a szeretetre, megbocsátásra, irgalomra. Az emberi természet pedig éppen az ellentéte mindannak, amint az isteni természetben megismertünk. Igénket ízlelgetjük, s mintha Isten nem ismerné az embert s annak természetét, amikor olyat kér tőlünk, hogy vigyük véghez megszentelésünket. De, pontosan ismer bennünket Mennyei Édesatyánk. Pontosan tudja, hogy megváltásunk következtében valami megváltozott. A jóra képtelen embert megváltotta. A Krisztus keresztje új, tiszta, romolhatatlan forrásából valami egészen új fakad fel az ember életében. Ez az új tesz alkalmassá a megszentelődésre. Persze a szent ember nem bűntelen ember. Az Krisztus vérén megváltott ember is követ el hibákat. Sőt! Az a megszentelődött ember az, aki odaadja magát az Isten akaratának. A megszentelődött ember az, aki éli azt, Akiben hisz. Ámen.

Gáti Tibor,

Kisbábony

Szóljon hozzá