Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. október 22.

Velünk az Isten – 2017. október 22.

“…De hagyok maradékot, hogy legyenek közületek, akik megmenekülnek a fegyvertől a népek között, amikor szétszórlak titeket a tartományokban. Akkor megemlékeznek rólam menekültjeitek a népek között, akik közé fogságba jutottak, hogy én törtem össze parázna szívüket, amely elszakadt tőlem, és a bálványaikkal paráználkodó szemüket is. Megundorodnak önmaguktól a gonoszságok miatt, hogy mindenféle utálatosságot cselekedtek. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR. (Ezékiel 6, 8-10a)

“Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni”- olvassuk a Zsid. 10, 31-ben. Ugyancsak ebben a bibliai könyvben, de már a 12.rész 29. versében pedig – maradva az előbbi gondolatnál -ez áll: “Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.” A haragvó Isten képe áll előttünk. A Bibliában minden esetben akkor éri el a csúcspontját az Isten haragja, amikor népe életében megjelennek a bálványok. Ez azt jelenti, hogy a nép nem bízik százszázalékosan  Istenben, hanem bizalmát megosztja Isten és a bálványok között. Márpedig az Úr világosan kijelentette, hogy dicsőségét másnak nem adja és rajta kívül nincs más Isten.

Miért nem tudta, illetve nem akarta ezt tudomásul venni Isten népe? Azért, mert az Úr láthatatlan, megfoghatatlan és az emberi elme számára felfoghatatlan valóság. Az ember pedig mindig olyan valamiben, vagy valakiben könnyebben tudott hinni, ami látható, kitapintható, megfogható. Ezért istenítette s ilymódon az imádat tárgyává tette a természeti jelenségeket, vagy különböző tárgyakat természetfeletti erővel ruházott fel. Az ember akkor és most is szinte minden esetben ösztönösen a könnyebbik utat választja magának. Így jár el a hit terén is. Pedig nem mindig a könnyebbik út a helyes is egyben.

Ma már nem isteníti az ember a természeti jelenségeket, ennek ellenére nem szűkölködik  bálványokban, különösen a Mammon oltárán áldoz sokat. Pedig “minden rossznak gyökere a pénz szerelme”-írja Pál az 1Tim 6, 10-ben. Mégis, milyen sokan vannak, akik a pénzért mindenre képesek!

A bálványok jelenléte Isten népe életében maga után vonja a bűntetést. Isten keményen megleckézteti az övéit, aminek következtében sokan el is pusztulnak. De nem mindenkinek lesz ez az osztályrésze, mert maradékot hagy az Úr. Isten nem akarja végérvényesen megsemmisíteni az övéit, hanem csak jobb belátásra akarja bírni őket. Célja az, hogy beismerjék tévelygésüket és visszatérjenek az Úrhoz, és ne feledjék, hogy rajta kívül nincs más Isten.

Leltároztál-e már a szívedben, van-e ott Jézus mellett még másvalaki is, akihez legalább annyira ragaszkodsz, mint hozzá? Vigyázz, mert két úrnak nem lehet szolgálni, egyedül Isten az Úr, csak Őt imádd, és neki szolgálj mindenkor! Ámen.

                                                                                          Szilágyi Balázs,

                                                                                          Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá