Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. okt ber 22.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. okt ber 22.

“…De hagyok marad kot, hogy legyenek k z letek, akik megmenek lnek a fegyvert l a n pek k z tt, amikor sz tsz rlak titeket a tartom nyokban. Akkor megeml keznek r lam menek ltjeitek a n pek k z tt, akik k z fogs gba jutottak, hogy n t rtem ssze par zna sz v ket, amely elszakadt t lem, s a b lv nyaikkal par zn lkod szem ket is. Megundorodnak nmagukt l a gonoszs gok miatt, hogy mindenf le ut latoss got cselekedtek. Akkor majd megtudj k, hogy n vagyok az AsR. (Ez kiel 6, 8-10a)

“Rettenetes dolog az l Istennek kez be esni”- olvassuk a Zsid. 10, 31-ben. Ugyancsak ebben a bibliai k nyvben, de m r a 12.r sz 29. vers ben pedig – maradva az el bbi gondolatn l -ez ll: “Mert a mi Isten nk megem szt t z.” A haragv Isten k pe ll el tt nk. A Bibli ban minden esetben akkor ri el a cs cspontj t az Isten haragja, amikor n pe let ben megjelennek a b lv nyok. Ez azt jelenti, hogy a n p nem b zik sz zsz zal kosan Istenben, hanem bizalm t megosztja Isten s a b lv nyok k z tt. M rpedig az Asr vil gosan kijelentette, hogy dics s g t m snak nem adja s rajta k v l nincs m s Isten.

Mi rt nem tudta, illetve nem akarta ezt tudom sul venni Isten n pe? Az rt, mert az Asr l thatatlan, megfoghatatlan s az emberi elme sz m ra felfoghatatlan val s g. Az ember pedig mindig olyan valamiben, vagy valakiben k nnyebben tudott hinni, ami l that , kitapinthat , megfoghat . Ez rt isten tette s ilym don az im dat t rgy v tette a term szeti jelens geket, vagy k l nb z t rgyakat term szetfeletti er vel ruh zott fel. Az ember akkor s most is szinte minden esetben szt n sen a k nnyebbik utat v lasztja mag nak. gy j r el a hit ter n is. Pedig nem mindig a k nnyebbik t a helyes is egyben.

Ma m r nem isten ti az ember a term szeti jelens geket, ennek ellen re nem sz k lk dik b lv nyokban, k l n sen a Mammon olt r n ldoz sokat. Pedig “minden rossznak gy kere a p nz szerelme”- rja P l az 1Tim 6, 10-ben. M gis, milyen sokan vannak, akik a p nz rt mindenre k pesek!

A b lv nyok jelenl te Isten n pe let ben maga ut n vonja a b ntet st. Isten kem nyen megleck zteti az v it, aminek k vetkezt ben sokan el is pusztulnak. De nem mindenkinek lesz ez az oszt lyr sze, mert marad kot hagy az Asr. Isten nem akarja v g rv nyesen megsemmis teni az v it, hanem csak jobb bel t sra akarja b rni ket. C lja az, hogy beismerj k t velyg s ket s visszat rjenek az Asrhoz, s ne feledj k, hogy rajta k v l nincs m s Isten.

Lelt rozt l-e m r a sz vedben, van-e ott J zus mellett m g m svalaki is, akihez legal bb annyira ragaszkodsz, mint hozz ? Vigy zz, mert k t rnak nem lehet szolg lni, egyed l Isten az Asr, csak t im dd, s neki szolg lj mindenkor! men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá