Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. november 27.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. november 27.

” gy sz l az Asr Isten: Mikor egybegy jt m Izr el h z t a n pek k z l, kik k z sz tsz rattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pog nyok szeme l tt ra, s laknak az f ldj k n, melyet adtam J k bnak, az n szolg mnak.

s laknak azon b tors ggal, s h zakat p tenek s sz l ket pl nt lnak, s laknak b tors ggal, mikor t leteket cselekedtem mindazokon, kik ket megvetik vala k r l tt k, hogy megtudj k, hogy n vagyok az Asr, az Isten k.” (Ez kiel 28, 25-26)

A sorozatos t letes pr f ci k k z tt tal lkozunk egyetlen dvpr f ciak nt alapig nkkel. Ahogyan vil g t Ez kiel k nyv ben dv g retk nt ez a k t vers, gy vil g tson ezen a reggelen sz munkra zenete. N zz k meg, miben l tszik Isten dics s ge a felolvasott igeszakaszban, s milyen b tor t st jelent ez sz munkra, ma el kereszty neknek, Isten n p nek. Mindezek el tt hadd jegyezzem meg, hogy ma reggeli igemagyar zatom nem teljesen magyar zat, hanem p rhuzamos letk pek, melyek adott esetben, sszecsengenek az Ige mondanival j val.

Izrael fogs gban van. Idegen n pek k z tt l, de meg kell maradnia Isten n p nek. M snak kell lennie, mint a k r l tte l k. Ha ez a m ss g megvan benn k, Isten is m sk ppen ll n pe mell . Ha Izrael felismeri ezt, v ltoz st hoz a deport ltak let ben, s az uralkod hatalom szolg l s ban. Ennek igehirdet s szerepe lesz. Megsz nnek a szoci lis igazs gtalans gok, a gazdagok nem k z mb sek t bb a szeg nyek nyomor s g val szemben, kisimulnak az egyenl tlens gek. T bb nem feledkeznek meg Istenr l, nem lnek gy, mint a pog nyok, hanem, mint v lasztott n p, mely val ban Isten szents g nek hordoz ja. Ily m don Izrael a kijelent s eszk z v v lik; let b l ismerhetik meg, hogy Isten szent.

Izrael teh t a fogs gban kapja az dv g retet, hogy Isten elk sz ti sz m ra a biztons gos lakoz st, melyb l a n pek megsz gyen lten ismerik meg nagys g t. Sokszor mi is sszef rhetetlens gek s k telyek fogs g ban verg d nk, de Isten sz munkra is elk sz ti a szabadul st.

Sz mos lethelyzet ll that p rhuzamba, Ig nkkel, gymint az emberi kapcsolatok zavarai. Nagyon sokszor akaratlanul, vagy sz nd kosan megb ntunk m sokat.. Megt rt, elromlott kapcsolataink oka nagyon sokszor tal n az, hogy nem rtj k, vagy nem fogadjuk el egym st. Vajon mit l lesz emberiv az ember? Embers g nk feladat t milyen ton-m don val s thatjuk meg? Hogyan lhet nk egy tt igaz n emberi m don, hogyan form lhatjuk jra elrontott kapcsolatainkat?

Fel kell ismern nk Isten szabad t s t let nkben, kapcsolatainkban s azut n teljes let nkkel v laszolnunk kell r ! Mik nt Izrael lete igehirdet s kell legyen a pog ny n pek k z tt, gy ebben a vil gban azz kell v lnia a mi let nknek is. A benn nk l v ind ttat s kapcsolataink helyrehoz s ra, vagy m sok k zeled se hozz nk, mind-mind Istennek h tk znapi tette. Isten szabad t s ban mi is r szt vehet nk az ltal, hogy megpr b ljuk rendezni kapcsolatainkat. Ez ltal m sok Istenre ismerhetnek, megtapasztalhatj k szabad t munk j t a h tk znapokban, s tal n azt is felismerik, hogy nekik is Isten k lehet.

Izrael m ltj hoz tartozott hozz a fogs g, melyben dv g retet kapott, viszont minket a j v nkkel kapcsolatban sokszor rnyi k pek k tnek g zsba. Meg kell itt is hallanunk Isten b tor t s t. ebb l a fogs gb l is otthont k sz t sz munkra, s a b ke k peit g ri, melyet Ez kielen kereszt l elk sz tett. Ilyen m don Isten dics s g nek a hordoz i lehet nk mik nt Izrael n pe, ahol a f lelmek k rnyezet ben l szolg k let b l Istenre ismernek. men.

G ti Tibor,

Kisb bony

Szóljon hozzá