Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. május 17.

Velünk az Isten – 2017. május 17.

„És amíg Péter a látomás felől gondolkodott, azt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged. Kelj fel azért, menj le, és minden tétovázás nélkül menj el velük, mert én küldtem őket. (ApCsel 10,19-20)

Péternek azonnal indulni kell. Nincs sok idő elmélkedni a látomásról, habozás nélkül tennie kell, amit a Lélek mond.

A látomás a tiszta és tisztátalan ételek közti különbségtételt kérdőjelezte meg, s ez új jelenség volt Péter számára, aki gyermekkorától fogva megtanulta és betartotta. Most új misszió előtt áll s meg kell tanulnia, hogy a szolgálat terén tiszta és tisztátalan személyek között nem tehet különbséget. Péter bizonyosan megértette, s ezért mondhatta: „nekem Isten megmutatta, hogy senkit se mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek” (ApCsel 10,28b).

Készek vagyunk-e Isten szolgálatába állni új területen, és tétovázás nélkül indulni, ha a Lélek szólít bennünket? Kezdjük el az egymás iránti tiszteletadással, hogy ne skatulyázzunk be senkit tiszta és tisztátalan, szent és szentségtelen kategóriákba.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá