Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. j lius 16.

Velünk az Isten – 2017. j lius 16.

Mert a keresztr l val besz d bolonds g ugyan azoknak, akik elvesznek, de nek nk, akik megtartatunk, Isten ereje- a zsid knak ugyan botr nkoz s, a pog nyoknak pedig bolonds g.” (1Kor.1, 18 s 23b)

A keresztr l val besz d nem m s mint az igehirdet s vagy, ha gy tetszik, a pr dik ci . Hogyan viszonyulnak ehhez ltal ban az emberek? Az apostol alapvet en k t viszonyul si m dot t r el nk. Az egyik az, ahogyan a zsid k fogadt k Krisztust mag t, majd a r la sz l evang liumot. A zsid k zfelfog s az volt, hogy amikor elj n a Messi s, akkor vasvessz vel rkezik, vagyis olyan hatalommal, hogy v get vet az idegen, pog ny uralomnak, az orsz g felszabadul az elnyom s al l, majd elfoglalja a D vid tr nj t s a zsid k b k ben s j l tben fognak lni. Csakhogy J zus vil goss s egy rtelm v tette, hogy ez t ves elk pzel s, ugyanis a Messi s b keorsz ga csak akkor j n el a maga teljess g ben, amikor J zus Krisztus m sodszor j n a f ldre, de akkor m r, mint Kir lyok Kir lya rkezik, a maga teljes dics s g ben, igaz B r k nt t lni eleveneket s holtakat. J zus nem olyan volt, amilyennek honfit rsai elk pzelt k, ez rt megbotr nkoztak benne.

A g r g k pedig bolonds gnak, ostobas gnak tartott k a keresztr l sz l besz det, mert az sszel fel nem foghat , meg nem magyar zhat . A politeista hitben l g r g sz m ra k ptelens gnek t nt az, hogy valaki, aki Isten Fi nak mondja mag t ki legyen szolg ltatva az emberek k nye kedv nek, meg lehessen lni, s azt n ut na m g azt ll tani r la, hogy felt madt a hal lb l s ez ltal dv ss get hozott az embernek, na ez azt n igaz n nevets ges, mindenesetre nincs benne semmi racionalit s, k vetkez sk ppen nem rdemes vele foglalkozni. Az sz t l sz ke el tt val ban bolnds gnak t nik, mint ahogy Festus megjegyezte P lr l, amikor az a keresztr l besz lt neki s a t bbi jelenlev nek: “Bolond vagy te, P l, a sok tudom ny t ged r lts gbe visz!”

Vajon ez a k tf le gondolkod sm d a r gm lt id k vil g ba rekedt, vagy net n ma is fellelhet ? Bizony ma is vannak sokan, akik bolonds gnak s botr nkoz s k v nek tartj k a keresztet. s ezen igaz ndib l nincs mit csod lkozni, mert val ban gy van, hogy a kereszt titk t nem lehet meg rteni, hanem csak al zatos sz vvel elfogadni lehet. Aki hittel elfogadja a keresztr l val besz det, annak val ban Istennek erej t fogja jelenteni. De ezt csak az tapasztalaja meg, aki a keresztr l sz l besz d teljess g t hajland elfogadni. Sz vleld meg, testv rem a nagy k z pkori teol gus, Kempis Tam s gondolatait: “J zus orsz g t sokan szeretik, de kevesen hordozz k a keresztj t. Mindenki k sz vele r lni, de kevesen v llalj k rte a szomor s got. Sokan k vetik t a keny r tel rt, de kevesen a keser poh r ital rt.”

Elfogadod-e a maga teljes mivolt ban a keresztr l sz l besz det? L tszik-e rajtad? men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá