Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. janu r 29.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. janu r 29.

“A f ld sz l r l ki ltok hozz d, mert elepedt a sz vem. Vigy l engem innen a szikl ra, hiszen az magas nekem! Mert te vagy az n mened kem s er s b sty m az ellens g ellen. Hadd lakozzam s tradban mind r kk , hadd menek ljek sz rnyad oltalm ba!(Zsolt. 61, 3-5)

D vid sokszor ker lt veszedelembe lete sor n. Se szeri se sz ma azoknak az embert pr b l , val s vesz lyeket jelent letszitu ci knak, amelyekb l b ven jutott neki oszt lyr sz l. De ezekr l nem az rt r nek nk, hogy megsajn ljuk t, emp ti val k zeledj nk szem ly hez, hanem egyed l az rt, hogy felmutassa el tt nk Isten nagys g t, aki sohasem hagyja v it a bajban, hanem minden esetben felragyogtatja el tt k, megaj nd kozza ket a szabad t s r m vel.

A helyzet s lyoss g t mutatja az a t ny, hogy D vid alkalmasint a saj t fia, Absolon el l k nytelen menek lni. A fi apja kir lyi sz k re p ly zik, csapatot toboroz mag nak s ellene fordul. A hi becsv gy annyira megvak tja, hogy nem tall apja let re t rni. E miatt kell D vidnak elmenek lni Absolon el l, ami nem csup n f ldrajzi t voll tet jelent szeretett Jeruzs lem t l, hanem ugyanakkor hatalmas lelki gy trelmet, bels v v d st is. “E f ld sz l r l ki ltok hozz d” azt jelentette D vid sz m ra, hogy m r rinti a Seol sz l t, a holtak haz j nak a vizei fenyegetik, vagyis eg szen k zel rzi mag t a pusztul shoz. Hal l k zeli lm ny ez, amikor az ember tudat ban van annak, hogy nincs t bb eszk z, amit m g ig nybe vehetne szabadul sa rdek ben, a kiszolg ltatotts g elemi er vel t r re .

Az 1989-es esem nyek sor n n is hasonl helyzetbe ker ltem. Akkor katona voltam s ma is j l eml kszem arra az esetre, amikor egy alkalommal, esti r ban a szakaszunkkal egy tt ment nk vacsor zni egy m sik helyre, ahol az tkezd nk volt. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki a mellett nk lev t mbh z tetej r l l v ld zni kezdett. Teljesen kiszolg ltatottnak reztem magam, hisz katona voltom ellen re – fegyver n lunk nem l v n -m g csak meg sem v dhettem magam. Ekkor ltem t el sz r letemben, mit jelent a hal l k zeli llapot. Volt-e m r r szed hasonl lm nyben? rezted -e m r, mit jelent a teljes kiszolg ltatotts g?

s mit tesz az ember a v gvesz lyben ? Istenhez ki lt s azt v rja t le, hogy biztons gos helyre vigye t. Sz ks ge van a seg ts g re, mert egyed l nem juthat el a mened ket, biztons got ny jt szikl ra. Term szetesen ez csak egy k p, hisz a zsolt ros sz m ra a szikla tulajdonk ppen nem m s, mint Isten. Az Isten s tor ban val lakoz s, valamint az sz rnyai al k v nkoz s hajt s val j ban az oltalom ut ni v gyakoz st fejezi ki. Kicsoda szabad t meg a bajodb l, kin l tal lhatsz oltalmat, hol lehetsz igaz n biztons gban? Egyed l csak Istenn l. men.

Szil gyi Bal zs

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá