Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. febru r 28.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2017. febru r 28.

“Nektek megadatott az Isten orsz g nak titka…” (Mk 4, 11).

Kedves testv reim az Asr J zus Krisztusban! Ugye milyen l lekemel , ahogyan a tavaszi nap sugarai lassan beragyogj k a vil got, a hajl kainkat s a sz v nket? Mindny jan v rjuk m r a hossz t l v g t, v rjuk, hogy jj ledjen a term szet, kiz ld ljenek a f k, s megjelenjenek a pomp s vir gok. Lassan jra elkezd dik a term f ldek megmunk l sa, a f ldek bevet se, hogy az elhal mag sz rba sz kkenjen, majd gy m lcs t teremjen. Az ember magvet s vel p rhuzamosan folyik Isten magvet se is. Err l sz l a bibliaolvas kalauz m ra kijel lt ig je. s hiszem nem v letlen l! Hiszen egy ltal n nem mindegy, hogy a mag milyen f ldbe hull, az tf lre, a k ves talajra, a t visek k zz ,vagy pedig a j f ldbe. Ahogy a f ldi let magvet ssel kezd dik, ugyan gy a mennyei let is. Isten orsz g nak magva az Ige! Ahhoz, hogy valakinek gy m lcs z , ld sos s Isten dics s g re val lete lehessen, az els felt tel az, hogy J zus Krisztust s az Ig t hit ltal be kell fogadnia, s annak az let t meg kell j tania, t kell form lnia. Ebben a p ld zatban az Asr J zus gy mutatja be a n gyf le embert, a n gyf le sz vet, mint n gyf le f ldet. A mag minden esetben j s kifog stalan, azonban a talaj minden esetben k l nb z . Valamelyik embercsoportba mindny jan beletartozunk, ez rt mindenki megl thatja benne saj t lelki llapot t, mint egy mennyei t k rben! Pillantsunk h t bele ebbe a t k rbe, s l ssuk meg milyenek is vagyunk a mi Gazd nk szem ben?

Az els sz v olyan mint az tf l, kem ny s kitaposott, amelyen sokszor tomp n koppan Isten szava. Az ilyen ember jelen van ugyan az istentiszteleteken, de gondolata valahov m shova rep ti, s hi ba hallja az ig t vtizedek ta, az lete semmilyen v ltoz st nem mutat. Unottan l a templomban, sokszor elb biskolva. Szinte rthetetlen, hogy az ilyen ember mi rt j r templomba. Tal n megszok sb l, tal n a t rsas g kedv rt, vagy az nek rt. Ilyen a hitetlen ember sz ve, akinek az lete teljesen haszontalan Isten orsz g ra n zve.

A m sik igehallgat sz ve hasonl a k ves talajhoz. Az ilyen talaj k nnyen beveszi a magot, s hamar gy keret is ver, de mivel nem gyaz dik be m lyebben, hamar elsz rad. ppen gy van az az ember, aki szereti hallgatni az ig t, s val ban rvendezik egy j igehirdet sen, tal n a hallottakkal egyet is rt, de let t nem hatja t, s nem hajland a r gi let t elvetni az rt, hogy valami j kezd dhessen el. Isten nem megjav tani akar minket, hanem jj tenni.

A harmadik ember t pus a t vises f ld. Az ilyen ember m r h v , megt rt, de megt r az let ben haszontalan s k ros dolgokat, amelyek gyorsan fel lkerekednek az ig n s meg lik azt, miel tt m g gy m lcs t teremne. Akik mind az igehirdet s alatt, mind ut na, t bbet foglalkoznak e vil gi dolgokkal, akik mindig csak a f ldiekkel t r dnek, vagy a p nzszerz s, a gazdagod s gondolatai, v gyai t ltenek be, azok nz m don csak maguknak lnek s haszontalann v lnak Isten orsz ga sz m ra.

s v g l a negyedik igehallgat sz ve olyan, mint a j f ld, amelyben nincs k , sem t vis, sem gyom. Ez az, amely ld st s term st hoz a gazd nak. De ahogy J zus mondja, nem egyforma a term s m g azokn l sem, akik befogadj k az ig t, s megcselekszik Isten akarat t. Vajon mi rt? Az rt, mert az Istent l kapottat gondozni, polni s rizni kell. Meg kell teremteni a kedvez felt teleket s meg is kell tartani azokat, hogy a term s b s ges legyen. Fogadj tok h t gy a mi Isten nk ig j t, ll ts tok r mmel szolg lat ba a ti lteteket, mert: “Az lesz az n Aty m dics s ge, hogy sok gy m lcs t teremtek, s akkor a tan tv nyaim lesztek.” (Jn 15,8). men!

Varga Szil rd,

J zsefh za

Szóljon hozzá