Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. december 25.

Velünk az Isten – 2017. december 25.

“Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki.” Máté 2:1-2

Feltűnő a karácsonyi történetben, hogy a megszületett kisded Jézust először nem zsidók keresték meg, hanem pogányok. Máté evangélista legelőször a bölcseket említi, amelyre Lukács evangéliumában találunk magyarázatot, amikor ezt írja: “Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére” (2,32). A jászolhoz Keletről, a kereszthez Nyugatról jönnek az emberek. Hogyan kutattak a bölcsek? Nagy bizalommal. Ők tele voltak hittel, hiszen sok kilométert tettek meg annak érdekében, hogy megérkezzenek Betlehembe. Fontos tudnunk azt is, hogy ők nem vaktában eredtek útnak, lesz, ami lesz alapon, hanem kinyilatkoztatás által, amit komolyan vettek. Jézust csak hitben lehet keresni, és hitben lehet megtalálni. Sokan, akik találkoztak vele földi szolgálata alkalmával üresen távoztak el (írástudók), mert nem volt ezeknek az embereknek hitük. A bölcsek minden áron meg akarták találni a királyt. Bizonyára áldozatot is hoztak ennek érdekében: fáradtságot, pénzt, energiát. Mi mindezeket az elmúlt hetekben azért áldoztuk fel, hogy találkozzunk vele, vagy csak azért, hogy elfáradjunk, és az igazi találkozás elmaradjon? Sokan itt csúsznak el, de előttünk is álljon a bölcsek igazi istenkereső példaképei. Ők komolyan, őszintén és nyíltan keresték Őt, amiért nagy örömben részesülhettek, amikor az istállóban megláthatták Jézust. Legyen az ünnep alkalmával ez az öröm a miénk is! Ámen.

                                                                                                Ilonczai Zsombor Ferenc,

                                                                                               Szárazberek – Pusztadaróc

Szóljon hozzá