Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. április 14.

Velünk az Isten – 2017. április 14.

„Lássuk csak, eljön-é Illés, hogy levegye.” (Mk.15.36)

A Nagypéntek a naptárban piros betüs ünnep, bár igazából vastag fekete betüs kéne hogy legyen, hisz sokan gyászba öltöznek, néhol meg fekete szószék takaró is van külön Nagypéntekre…

Csak tudnám minek is gyászolnak, ha Krisztus feltámadott és él…

            Nem puszta szlogen, hogy Nagypéntek nélkül nincs Húsvét. Jézusnak meg kell hallnia, hogy a Feltámadás végbemehessen és nem csak értékelhető legyen, de erő is származzon belőle. Amúgy nem lett volna más lehetőségünk elkerülni a kárhozatot sem, csakis Isten Fia halála álltal. Nagy lehetőség van benne, ha komolyan mondjuk és gondoljuk ezt, hisz történtet bármi, vagy akármi, vagy még attól is roszabb velünk és szeretteinkel… végül is nincs gáz, mert Jézus FELTÁMADOTT!

            No persze ezt akkor, ott még nem tudták, Jézus teste ott vonaglik a kereszten, utolsó sóhajtozásait félre értik s Illés nevét vélik felfedezni haldokló szavaiban.

            Lássuk csak… A nép látványosságot akar, hinni a szemének, éhesek a csodára, de jó is lenne látni Illést aki soha sem halt meg mert égbe ragadta őt a Teremtő. Jó lenne nem mindig logikusan gondolkodni, hátha mégis természet feletti ereje volt ennek a Jézusnak…

            Eljön-e Illés… Elméletileg el is jöhetne, hisz Jézus személyesen beszélt vele a megdicsőülés hegyén mikor Mózes is jelen volt (meg három szemtanú), „jó barátja” neki.

Hogy levegye… – miért is venné le? Hogy megszabadítsa, de hiszen ő a szabadító. Jézusnak nem levétetni kell, hanem felemeltetni, ezt Nikodémusnak mondja a Megváltó. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.3.16-17

Keresztelő János is azt mondja: Neki emelkedni kell, nekem meg alászállnom. Talán nem csak a sors fintora, hogy János egy fejjel alacsonyabb már, és a földbe szállt, miközben Jézus keresztre emeltetett. János biztosan mást gondolt mikor elküldte a tanítványokat hogy megtudakolja: Te vagy e az eljövendő, vagy mást várjunk?

Az emberiség emberségből, tisztességből, jogkövetésről levizsgázott ott a Golgota hegyénél, de Jézus véghez vitte amit kellett, s ez az evangélium. Ő áldozat helyetted is! Higgy benne!!! Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá