Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2016. szeptember 20.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2016. szeptember 20.

Olvasand : Ezsdr s 2,1-35

“A J da tartom ny ba val k k z l ezek azok, akik elj ttek a sz m zet s rabs g b l, akiket Nebukadneccar, Babil nia kir lya fogolyk nt vitetett Babil ni ba, s most visszat rtek Jeruzs lembe s J d ba, mindenki a maga v ros ba. Zerubb bellel j ttek: J s a, Nehemj , Szer j , Re l j , Mordokaj, Bils n, Miszp r, Bigvaj, Reh m s Baan . Az Izr el n p hez tartoz f rfiak sz m szerint: Par s fiai: k tezer-sz zhetvenkett ….” (Ezsdr s 2,1-3)

Izr el n pe hazat rhet. Elj tt a t bb vtizedes fogs g idej nek lej rta, s Isten kegyelm b l a marad knak lehet s ge van visszat rni a “maga v ros ba,” azaz a sz l f ld legsz kebb ter let re, amely mindenki sz m ra a legkedvesebb. J da tartom ny nak legegyszer bb hazat r tagjai csak hallom sb l s az s k elmes leseib l szereztek n mi ismeretet az el d k sz l f ldj r l, de sz mukra ez elegend , hogy az idegen “tejjel-m zzel” foly K na nnak t n idegens get elhagyj k. Sokat sz m ra ez nem volt term szetes, ink bb Babilonban p tettek otthont, szolg lva az idegent, fogyasztva annak kenyer t az akkori “civiliz lt rabs gban”, t vol Istent l, templomt l, haz t l. Vil gunkban egyesek sz nd kosan v lasztj k ezt a rabs got, nincs sz ks g a modern Nabikadneccarok vagy C rusok leig z s ra, hiszen sokan j haz t v lasztanak nsz tukb l, v llalva egy jobbnak t n munkahely hb r t. A mai kijel lt igeszakasz felsoroltjai s hozz tartoz ik nem csak az otthon ut ni v gy indittat s b l, hanem Isten keres s nek c lj b l t rnek vissza. ket nem reklik a romokban hever v rosok, a hely kre bek lt z tt idegen n pek tagjai, a munka, a kezdetleges kih v sok, mert tudj k, hogy Istennel minden lehets ges. Az neveiket nem csak kr nik s, hanem Isten is f ljegyezte a maga aranyk nyv be. Akik pedig Babilonban maradtak, azoknak sors r l n vszerint keveset eml t a t rt nelem. n hiszem, ha naponta “visszat r nk” Istenhez, akkor igaz n az n p hez tartozunk, s nem let nk k r lm nyeire, az olykor puszt nak t n kietlens gre, hanem abban a helyzetben is csakis a mi Urunkra tudunk tekinteni, s seg ts get v rni. hazavezette n pet, s gazdagon meg ldotta. ld sa ma sincs t vol. Indulj!

Ilonczai Zsombor,

Sz razberek

Szóljon hozzá