Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2016. szeptember 18.

Velünk az Isten – 2016. szeptember 18.

“Szeretett bar tom, k v nom, hogy mindenben j l legyen dolgod, s l gy eg szs ges, mint ahogy j dolga van lelkednek. Mert nagyon r ltem, amikor testv rek j ttek, s bizonys got tettek a te igazs godr l, mint ahogy te igazs gban j rsz. (3 J nos 1-3)

Nap mint nap t bb- kevesebb emberrel rintkez nk s ez mag val hozza azt a t nyt, hogy k l nb z emberi viselked sek szemtanui vagyunk. Naponta lehet s g nk van pozit v illetve negat v p ld kat l tni egyar nt, k vetend s elutas tand magatart sform kat. Akarva nem akarva ezek hat sa al ker l az ember, de egy ltal n nem mindegy, mit p t nk be az let nkbe.

A Presbiter (J nos apostol?) levelet r G jusznak, egy m sik testv rnek az Asrban. Az els dolog, amit nagyon fontosnak tart megeml teni az az, hogy szeretete G jusz ir nt k ts gbevonhatatlan s igaz. Szeretni csakis gy rdemes: igaz n, tiszta sz vb l.A Krisztusb l t pl lkoz szeretet m r csak ilyen: nem sz m t , nem rdekek ment n mozog, hanem nzetlen s nincs semmilyen h ts sz nd ka. Ismered-e ezt a szeretetet? Gyakorlod is ?

s akit igaz n szeret az ember, annak mindig csak j t k v n. A Presbiter nem r szletezi, hanem gy ltal ban k v n j t szeretett bar tj nak, G jusznak. Azt k v nja, mindenben legyen olyan j dolga, olyan eg szs ges, mint amilyen j dolga van a lelk nek. Fontosak a f ldi javak, az ember testi eg szs ge, de ezeken fel l sokkal fontosabb az ember lelk nek az llapota. A G jusz lelk vel minden a legnagyobb rendben van, bizony t k erre mindaz, amit a Presbiter hallott r la. Csupa pozit v, rvendetes dolog, k vetend p lda mindenki sz m ra. R lad mit tudn nak elmondani ismer seid?

Egy ember r l annak, amit egy m sik ember fel l hall. Ha Krisztusban igaz n testv rednek tartod a m sik embert (amennyiben kereszty n), akkor eg szen term szetes, hogy az r me a te r med is, b nata a te b natod is.

gy rzel te is ? Ha igen, akkor biztos lehetsz benne, hogy van valaki, abban a k z ss gben, ha gy tetszik gy lekezetben, ahova tartozol, aki miattad

v gyik a k z s egy ttl tre. B rcsak min l t bb G jusz s Presbiter lenne gy lekezeteinkben ! L gy te is olyan, mint k! men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá