Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2016. okt ber 14.
[*~ alt *]

Velünk az Isten – 2016. okt ber 14.

“Az rt h t, oh Uram! er s tsd meg az n kezeimet.” ( Neh mi s 6: 9-b).

Miut n tettel nem siker l a k fal p t s t megakad lyozni, az ellens g megpr b l sz val g ncsot vetni a munk nak. A vezet k t bb zben zennek Neh mi snak, hogy tal lkozni szeretn nek vele, de tl tja terv ket, ez rt nem megy hozz juk. Azut n levelet is rnak neki s azzal gyanus tj k, hogy kir ly akar lenni.. V lasz ban vil gosan meg rja, hogy esze g ban sincs hatalomra t rni, nem akar egyebet, csak annyit, amennyit az Asr re b zott.

A t mad s s a r galmaz s k zepette emeli fel sz v t Istenhez ebben az egymondatos im ds gban. Mind ssze annyit k r, hogy Isten er s tse meg kezeit. A k z a munka s az im dkoz s eszk ze. K t kez nkkel keress k meg a mindennapi kenyeret, k t kez nket tessz k ssze im dkozni. Akinek hi nyzik valamilyen okn l a f l keze, az csonk nak rezheti mag t. ltal ban az emberis g nagyobb r sze jobbkezes, a balkezeseket “balogoknak” h vjuk. F ggetlen l att l, hogy melyik kez nket haszn ljuk sz vesebben, a k t k z egy tt alkot egy eg szet. Nemcsak a munkav gz s k vetel er s kart, a vezet s is er s kezeket ig nyel. A gyepl t er sen kell tartani a l -vontatta szek rben, k l nben a lovak f lre viszik a szekeret.

Nem r lnek sikereinknek, g tolni akarnak munk nkban. G ncsot vetnek, megpr b lnak f lrevezetni, sz p, m zos szavakkal pr b lnak megnyerni, el akarj k terelni figyelm nket, sokszor hit nket is a l nyegesr l, csakhogy ne haladjunk el re. Isten megvil gos t, felfedi el tt nk m sok lnoks g t. T l ezen a megl t son, csakis b zhatunk abban, hogy lelki kezeink meger s dnek ebben a harcban s gy zelemre vezet benn nket az er s Isten.

A sz p sz m rget rejthet,
Isten adjon meger s d tt kezet.
El nem t ntorodsz a c lt l,
” ez igaz n sz p volt”-
mondja majd Istened. men.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá