Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. december 20.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. december 20.

“… r k idvess g szerz je lett mindazokra n zve, akik neki engedelmeskednek…” (Zsid 5,9)

Advent negyedik vas rnapja van. Lassan haladunk az adventi v rakoz s beteljesed se fel , k sz b n a kar csony, az Asr J zus Krisztus sz let snapja. Szinte szt nszer en t r utat mag nak benn nk a k rd s, mely nvizsg latra k sztet: milyen volt az idei advent nk? Gondolatainkat, rz seinket, lelkivil gunkat a j ra val t rekv s s a szeretet hatotta t, vagy valami m s? Nyomtalanul telt el let nkb l ez a n h ny h t vagy pozit v v ltoz st hozott, illetve ind tott el benn nk?

Akkor j runk igaz n adventi ton, ha Keresztel J nos szavaival azonosulni tudunk: “Annak(J zusnak) n vekednie kell, nekem pedig al bb sz llanom”(Jn. 3,30). Ez nem m s, mint az engedelmess g szava, a pr f ta al zata jut benne kifejez sre. Ugyanezt v rja t l nk is Isten. S ha k rd sed volna, hogyan kell ezt a gyakorlatban megmutatni, akkor tudnod kell, nem neked kell ezt kital lni. Nek nk m r nem j ratlan, hanem kitaposott ton kell haladnunk, ott, ahol J zus j rt el tt nk. Az Atya ir nti engedelmess g s al zat tekintet ben vil gos p ld t mutatott nek nk. Csak az nyomdokain kell haladnunk ebben az adventben s v rakoz sunk nem lesz t tlen, hanem bizony ra ld sokkal teli.

J zust az Atya ir nti felt tlen engedelmess g jellemezte minden id ben. Ennek k sz nhet a mi szem lyre sz l dv ss g nk is. Mekkora utat tett meg ez rt a mi dr ga megv lt nk? Nem kisebbet, mint a mennyt l a f ldig! Az Istent l hat rtalan messzes gbe ker lt embert ism t k zel hozta az Aty hoz. Olyan k zel, hogy Isten sz vdobog s t is hallgathatja, melegs g t lvezheti az ember. De ism tlem: csak az, aki szereti t s engedelmeskedik neki.

Kar csony k sz b n hadd er s dj k benn nk az engedelmess g elt k lts ge, az al zat szel ds ge, hogy ily m don sz ll st tal ljon benn nk a sz munkra dv ss get hoz kar csonyi Gyermek! men.

Szil gyi Bal zs

Szatm r-L ncos

Szóljon hozzá