Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. december 19.
[*~ alt *]

Velünk az Isten! – 2015. december 19.

“Mert az Istennek besz de l s hat , s lesebb minden k t l fegyvern l, s elhat a sz vnek s l leknek, az zeknek s a vel knek megoszl s ig, s meg t li a gondolatokat s a sz vnek indulatait.” (Zsid 4,12)

A k t l kard a gyors s k zeli harcokban jelentett el nyt. A v dekez s mellett kiv l t mad si lehet s geket is biztos tott haszn l ja sz m ra. Azonban, mivel mindk t oldal n l van, ez rt igen nagy gyakorlatra volt ahhoz sz ks g, hogy az ember ne mag t v gja meg vele, hanem ellenfel t. A mai Ige az Istennek besz d t hasonl tja ilyen fegyverhez. Egyszerre ny jt v delmet, ugyanakkor fegyver is azok sz m ra, akik helyesen lnek vele. De az Isten besz de nemcsak v delmet biztosit azok sz m ra, akik annak oltalm ba menek lnek, nemcsak fegyver az ellens ggel szemben (vil g, s t n, k s rt sek, stb.), hanem azt sem k m li, aki let be engedi.

Olyan, mint a sz vets g l d ja. V delem a h v gy lekezet sz m ra, fegyver az ellens gekkel szemben, de hal los veszedelem is azokra n zve, akik hitetlen l viszonyulnak hozz . Vagy gondoljunk a pr f ci kra: vannak pr f ci k, melyek Isten v lasztott n p nek v delm re s meg p t s re vonatkoznak, vannak, melyek idegen n pek ellen sz lnak, de vannak olyanok is, amelyek t letet hirdetnek Isten saj t v lasztottjai f l tt is.

Ez arra tan t minket, hogy Isten Ig je h rmas rtelemben munk lkodik, s tal n a sorrend sem mindegy:

  1. Meg t li az emberben fellelhet b n ket. Azaz el bb megsebez, ler ntja a leplet titkolt b neinkr l, de teszi ezt a megjobbul sunk rdek ben. (v . 13-14. v.)
  2. V delmet biztosit mindazoknak, akik Istenn l keresnek mened ket. (v . 15-16. v.) Itt fontos hangs lyozni, hogy a v delem addig tart, am g az Ige oltalm ban vagyunk. Olyan ez, – sark tva fogalmazva -, mintha az ember egy v d burokban lenne.
  3. Az Isten besz de fegyver az ellens ggel szemben. Lelki ellens gr l besz l nk, a k s rt r l. Hiszen embert rsaink nem ellens geink, mert Krisztus rt k is meghalt a kereszten, hanem a mindenkit f lrevezetni k v nkoz s t n a mi ellens g nk. Ellene pedig a leghat konyabb fegyver az Isten Ig je. Ezzel gy z tt Krisztus is a pusztai megk s rt sekor, s ezzel gy zhet nk mi is. Teh t sz ks g nk lesz az Ige alapos ismeret re, hogy azzal fegyverkezz nk fel, s akkor gy zhet nk Krisztus ltal.

Adventi v rakoz sunkban mi is lt zz k fel az Istennek minden fegyver t, mely megv d benn nket, s gy zelemre vezet. (v . Ef 6,10-18.) MEN.

K rti Tam s,

Szatm rg rbed

Szóljon hozzá