Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. augusztus 14.

Velünk az Isten! – 2015. augusztus 14.

“Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok” (Márk 5, 28)
A vérfolyásos asszony meggyógyítását “menet közbeni beavatkozásnak” vagy “küldetés teljesítése közbeni könyörületnek ” nevezem, ugyanis az Isten Fia Jairushoz siet, akinek leánya halálán van. Ez az asszony a siető Jézus közelébe furakodik, anélkül, hogy valaki észlelné, érinti a Jézus ruháját. Mintha ki akarná erőszakkal csikarni a gyógyulást.

Amikor Jézus felelősségre vonja, nem fut el, vállalja a kockázatot. Kicsit fél és remeg még, de őszinte tud maradni.

Túl azon a hiten, amely ott él ennek az asszonynak a szivében, rendelkezik még egy lelki plusszal is:bátor. Odaáll a Mester elé.

Hányszor futamodunk meg, mert nem tudjuk felvállalni önmagunkat. Szégyelljük, hogy kik vagyunk, hogy rá vagyunk utalva az Ő megmentésére, irgalmára, kegyelmére, azt mondjuk, önmagunk is meg tudjuk oldani bajainkat. Vagy ha meggyógyultunk, örömünkben úgy elmegyünk Tőle,mintha nem is létezne a mi áldott orvosunk.

Ugye, ez az ember nem te vagy?

Elég néked csak hallani Róla,

Ő elsegit minden földi jóra,

túl az egészségen,

Vele utad lehet
fel a mennybe. Ámen.

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá