Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2015. augusztus 12.

Velünk az Isten! – 2015. augusztus 12.

„Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki?”

Alapige: Márk 4, 41

Olvasandó: Márk 4, 35-41

Vallásórás gyermekeink, fiataljaink, középkorúak és aggastyánok sokféleképpen válaszolnának arra kérdésre, hogy kicsoda is Jézus Krisztus. Felderengene egy-egy vallásóra hangulata és tanítása, templomi együttlétek, prédikációfoszlányok és hangzanának a szép egyházi közhelyek. Jézus a „Jóistenke fia” kicsi baba, aki karácsonykor született, Ő az áldott orvos, aki betegeket gyógyít, mester, prédikátor, Megváltó… stb. Előzetes ismereteink vannak vele kapcsolatosan. De vajjon csak ennyit jelent ma a benne való hitünk, közösségünk és bizodalmunk. Kalauzunk szerint egy olyan bibliai törénet tárul fel előttünk, ahol a tanítványok ismételten megbuknak hitből és bizalomból. A tizenkét tanítvány látta Jézust munkában, hallotta őt tanítanítani.

Amikor Jézus elalszik, s a természet erői veszik hatalmukba a hajót, akkor a tanítványoknak halálfélemük van. Az eredeti görög szöveg „fóbiát” említ. Ott ahol az ember nem számol Jézussal, vagy nélküle akar boldogulni, előbb vagy utóbb rádöbben, hogy erőtlen, olyan elemekkel harcol, amelyek felett nem győzhet. A Jézus nélüki élet, mindg nehéz, görcsös és kínlódással teljes. Amikor valami nem megy, vagy nem működik az életünkben, akkor nagyon hamar elcsüggedünk, vagy bűnbakokat keresünk. „Mester nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” – vonják felelősségre Jézust a tanítványok. Olyan világot élünk, ahol nem felelősöket kell keresnünk, hanem a magunk helyén igenis harcolni az evezéssel, a széllel, a viharral. Jézus ezektől nem óv meg benünket. De vigyáz reánk, a viharban, segít, hogy a nagy ”fóbiák” közepette se veszünk el, hanem általa örök életünk legyen.

Ámen!

Elek Arnold Zoltán

Szatmárnémeti – Németi

Szóljon hozzá