Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2014 május 16.

Velünk az Isten! – 2014 május 16.

“Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön! Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig. Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült. Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.” (Jób. 37,1-4)

Elihu, az ifjú, de okosan gondolkodó, Jóbot akarja felrázni a betegségből, s a „barátai” által okozott letargiából, s megértetni vele ki az Isten,mondván Isten kommunikál a menydörgésben is, még ha nem értjük, akkor is. Az ő szava szüntelen szól. Ha mi nem is értjük, nem is tesszük akaratát, de az eső, a hó, a szél, a fagy, minden természeti erő és jelenség neki engedelmeskedik, azt teszi, amit Ő mond. Miután mindezt végigsorolja, így szól Jóbhoz: „Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.”(Jób. 37,13)

Én már „öreg” vagyok, persze nem Jóbhoz képest, aki száz esztendőket élt meg, sőt Elihu is idősnek számítna hozzám, de valószínű túl vagyok már életem felén.

A gondolkodásom sem lehet „jobb” mint a könyvben szereplőké, de én tudom ennek a történetnek a végét, amik a szereplők ott még nem sejthettek, sőt ismerek még későbbi történeteket. Példának okáért olvastam Illés történetét mikor Istennel „kommunikált”: „És az Úr előtt megyen nagy erős szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék. … amely ezt mondá: Mit csinálsz itt Illés?”  (1 Kir. 19,11-13)

Isten tehát tud úgy beszélni, hogy értsd, s ha veled akar beszélni, az Igén keresztül szól, Fián keresztül szól, Krisztus halk és szelíd hangján hív ma is megtérésre, hogy cselekedd akaratát. Nem ordítja le a fejed, mint az apád, nem rázza öklét, mint az ellenséged, nem gyújt s táplál tüzet, mint a párod. Szelíden keres és hív TÉGED is… no „Vedd ezt füledbe…, állj meg és gondold meg az Istennek csudát…” Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá