Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2014. január 28.

Velünk az Isten! – 2014. január 28.

„És monda néki: ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem fog utólérni téged, és te király leszesz Izráel felett, és én második leszek te utánad, és Saul is, az én atyám, tudja, hogy gy lesz. És szövetséget kötének ketten az Úr.” 1 Sám 23,17-18
Jonathán szövetségkötéssel erősíti meg a barátja, Dávid iránti érzéseit. Mennyire erősnek kellett lennie a király fiának, hogy mindezt megtegye, pedig az alkalmat kihasználhatta volna úgy is, hogy Dávidot elpusztítja és akkor apja, Saul után csakis ő marad egyedül a trón várományosa. Jonathán azonban ismeri Isten akaratát, és ezt az ő életére alkalmazza. Ő megelégszik úgymond a „második” hellyel, neki jó a miniszteri kinevezés is, bár tudjuk, hogy a dávidi történet folytatásában egészen másképpen alakul minden, de abban is Isten akarata érvényesül. Ő megváltoztathatja a dolgok alakulását menet közben is. Ő ezt megteheti, mert Isten szuverén Úr. A történelemből nagyon sok királyi trónviszályt ismerünk, amikor testvér a testvér ellen, szülő a gyermek ellen és fordítva támadtak egymásra, szerveztek puccsot és árulást. Ma egyre ritkábban hallunk ilyesmit, mert ezeket a modern korban felváltotta a politikai krízis, a kormányok megdöntése, parlamentek feloszlatása, előrehozott választások, szűkebb körben a munkahelyeken való előreléptetés, az emberi törtetés, mások bemocskolása… Lehet ma pont én ültem a csúfolódók székébe, az én sauli természetem dob félre másokat, gondolatban és tettekben űzi a korábbi barátot, kollégát, testvért. A lehetőségek között az is ott van, hogy nekem kell elszenvednem azt, amit Dávid. Jonathán nevének jelentése: Isten ajándéka, Isten adta. A történetből kiderül, hogy Dávid Jonathán személyében az egyik legnagyobb ajándékot kapta Istentől. Számunkra Isten nemcsak barátokat adott, hanem Önmagát! Ő sokkal erősebb és hűségesebb mindenkinél! Ámen!
Ilonczai Zsombor,
Szárazberek

Szóljon hozzá