Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2014 január 24.

Velünk az Isten! – 2014 január 24.

“És hallgatott Saul Jonathán szavára…” (1.Sám 19,6)
Mit szül az irígység? Haragot, bosszúálllást, megtorlást. Saul amikor látja, hogy a fiatal Dávid hadvezérként sokkal sikeresebben harcol, mint ő, nem tudja elviselni. Megfogadja magában, hogy legyen akármi is, végez Dáviddal. Azonban Jonathán, Saul fia, amikor tudomást szerez erről, annak ellenére, hogy apja őt bízza meg a gyilkos terv végrehajtásával, elmondja Dávidnak és  kegyelmet kér apjától, Saul megígéri fiának, hogy nem fogja megölni Dávidot. Ez azonban könnyelmű ígéret, mert az első alkalommal, amikor meglátja Dávidot, feléje dobja dárdáját, mert a “gonosz lélek” nem hagyta nyugton, mindig arra sarkallta, hogy tervét megvalósítsa.

A gonosz lélek mindig a rosszra ösztönöz. Nem hagy nyugodni mindaddig, amíg el nem űzzük magunktól, ha engedjük, hogy megszálljon és ő irányítson. Jézus ezt nem engedte meg, az ő erejével győzhetünk felette.

Isten őrzi az ő szolgáját. Legyenek akármilyen fondorlatok, bosszúvágyak, megsemmisítésre irányuló tervek, sokszor csodákon keresztül ment meg bennünket. Igy őrzi és védi az igaz baráton keresztül Isten a fiatal Dávidot.

Isten védelmét élvezheted addig, amíg igaz maradsz. Ámen!

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá