Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Varga Szilárd imádsága október 6-án

Varga Szilárd imádsága október 6-án

Szatmárnémetiben a hagyományokhoz hűen a Gonzeczky János-emléktáblánál, előtte pedig az Iparosotthonban tartottak megemlékezést nemzeti gyásznapunkon, a tizenhárom aradi vértanú emléknapján.

A Gonzeczky-emléktáblánál Szolomájer Sándor római katolikus pap és Varga Szilárd református lelkipásztor mondott imát, majd Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének elnöke mondott beszédet.

Az alábbiakban Varga Szilárd lelkipásztor imáját olvashatjuk:

Imádság október 6 – án, hőseinkre emlékezve

Rédiger Géza nyomán

Felséges Istenünk, ma megrendülten de mégis hálás szívvel állunk meg a magyar Golgotán,

Emlékezve és emlékeztetve azokra, kiknek vére hazánkért folyt 1849 október hatodika hajnalán.

Köszönjük, hogy hőseink vére öntözhette a törékeny szabadság hervadó kis virágát,

Hűséggel, szorgalommal, erénnyel és becsülettel szolgálva az új nemzedék világát.

Segíts, hogy szívünkben soha ki ne aludjon a hálás  emlékezés sokszor pislákoló szent lángja,

Segíts, hogy a jelenkor szürke világában életünk lehessen a becsület, igazság és hűség fáklyája.

Midőn így könyörgünk áldott segedelmedért, és segítségül hívjuk a te háromszor szent neved,

Engedd Uram, hogy e mai napon honszerető könnyeinkkel és örömünkkel áldozhassunk neked.

Mert e mai nap emlékezetére a fájdalom és öröm könnyei összegyűlve ömlenek szemeinkből,

És a magyar Golgotán szent áhítattal megállva a hála és tisztelet forrása patakzik szíveinkből.

Ma a magyar nemzet hű gyermekei így áldoznak óh népek és nemzetek nagy Istene trónusod előtt,

Megköszönve mártírjaink hűséges áldozatát és azt, hogy nem futamodtak meg a félelmes cél előtt.

Az árulás karja sokszor csavarta ki a szabadság fényes szabjáit névtelen hőseink elhaló kezéből,

Hol örömittas vad kozákok, hol hazaáruló birokraták szürcsöltek magyar nemzetünk szent véréből.

A leégett falvak és üszkös városok templomai között a zokogva vonagló nemzet így sóhajtott fel,

Úr Isten! Magyarok Istene kérlek felelj nekünk, és mondd meg, hogy rólunk miért felejtkeztél el?

Ha vétettünk ellened, ha sokszor el is fordultunk és nem imádtunk Téged a mindenket teremtőt,

Uram könyörülj rajtunk és ne büntess tovább, hisz megbünhődte már e nép a múltat s jövendőt.

Oh Uram! bizony a mi Istenünk vagy te és a  szenvedésekkel is mindig a mi javunkat munkáltad,

Igy engedted Jézust is keresztre vonatni, hogy a sötétség emberei rémülve lássák, hogy a te szented rothadást nem láthat.

Megengedted, hogy a tizenhárom vértanú is rettenetes halállal haljon meg Arad Golgotáján,

Hogy őket a nemzet szentjeivé avasd s a halhatatlanság egében ülhessenek ők is Istenük jobbján.

Adj erős hitet és tanits el nem felejteni, hogy a vérkeresztség virágával teszed naggyá nemzetünket

Segélj meg, hogy e virágokat védjük, ápoljuk s örökség gyanánt hagyhassuk minden mi gyermekünknek.

 Tanits hálával emlékezni vértanúinkról, hitünk hőseiről  és az ő dicső halálukkal ints mindig bennünket

Hogy bármi nehéz a kereszt, bármi göröngyös a jövő ösvénye soha ne hagyjuk hitünket és nemzetünket. Ámen!

2018.10.06.                                 Varga Szilárd Csaba

Szóljon hozzá