Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Van miért térdet hajtani – Konfirmáció Ombodon

Van miért térdet hajtani – Konfirmáció Ombodon

Az Ombodi Református Egyházközségben vasárnap öten konfirmáltak: két lány és három fiú tett bizonyságot Isten és a gyülekezet színe előtt hitéről. A templomban közel 200-an vettek részt az ünnepi istentiszteleten.

Jobb Domokos ombodi lelkipásztor az Efézusi levél 3. részének 14-től 21-ig terjedő versei alapján hirdette az Igét: “Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkönörökké. Ámen.”

A lelkipásztor a prédikációban elmondta, van miért térdet hajtani a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, mivel tőle kell elkérni, hogy hatalmasan megerősödhessen a most bizonyságot tevő és a gyülekezet minden tagja, az Isten Lelke által a belső emberben; és hogy az Úr Jézus Krisztus lakozzék a hit által mindannyiunk szívében. Kérte a gyülekezetet és főként az ifjakat, hogy gyökerezzenek a szeretetbe, mert akkor növekedhetnek s megérthetik mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága Istenünk jóvoltának. Ehhez meg kell ismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, ami kicsit ellentmondásos, de Isten aki emberi formát vett fel, hogy minél közelebb hozzá hozzánk az evangéliumot képes feltárni önmagát előttünk.

A képeket köszönjük Virág Botondnak.

Szóljon hozzá