Valóra vált álom, csoda – Átadták a kültelki gyülekezet óvodáját és bölcsődéjét

Öröm és hála járta át a szíveket a Pitypang Bölcsőde és Óvoda átadásának ünnepségén. Valóra vált álmot, csodát, ajándékot kaptak Istentől.

Egy álom vált valóra – fogalmazott az istentisztelet előtti imádságában Higyed János lelkipásztor. A kedden délután 17 órától kezdődő istentiszteleten Csűry István királyhágómelléki püspök hirdetett Igét a 17. zsoltár 6-tól 8-ig terjedő versei alapján: „Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől.  Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába.” Isten szól és cselekszik. Ennek bizonyossága a felépülő óvoda és bölcsőde, és ez az a csoda, amire harminc évvel ezelőtt gondolni sem mertünk. Isten csodákat ígér és tesz. Jó lenne, ha el mernénk hinni, hogy Isten szemefényei vagyunk, és gyermekeinkben is Isten szeme fényét kell látnunk, hogy tudjanak előtte megállni hittel és saját anyanyelvvel, ami szintén az Ő ajándéka. Az Ő szárnya árnyékában biztonságot kapunk, és reménnyel tekinthetünk a jövő felé is. – biztatott igehirdetésében Csűry István püspök.

Az igehirdetés után a gyermekek gyönyörű bizonyságtétele következett, amely igazán autentikusan szólt egy óvoda átadási ünnepségen. Fóris Betti a gitárkíséretet és a felkészítés szolgálatát végezte.

Higyed János lelkipásztor ezt követően köszöntötte: Nm. Ft. Schönberger Jenő szatmári római katolikus püspök atyát Ft. Csűry Istvánt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét, dr. Grezsa Istvánt a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős minioszteri biztosét, Kőrösi Viktor Dávid konzult úr a kolozsvári főkonzulátusról. Király Lajos esperest, Kiss József egyházmegyei lelkészi főjegyzőt, Farkas Zsoltot a KREK közigazgatási tanácsosát, Salánki Lóránd főkönyvelőt, gazdasági, pénzügyi szakembert, Varga Szilárd iskolalelkészt, Ilonczai Zsombor szárazberki lelkipásztort, Kereskényi Gábor polgármestert, Erdei D. István képviselőt, Magyar Lóránd képviselőt, Maskulik Csaba városmenedzsert, Pataki Csabát a Szatmár Megyei Tanács elnökét. Günthner Tibor tanácsos urat, Barbara Zoltánt, Matuz Zsoltot, Fenczik István mérnököt, Kiss Árpád nyugalmazott mérnököt, Kallós Zoltánt a Szatmári Tanfelügyelőség kisebbségi oktatásért felelős igazgatóját, Szejke Otíliát az óvodás és alsó tagozatos oktatásért felelős igazgatóját, Balaj Adrian Ioan DAS igazgatót, Daniela Mariana Kincses bölcsődékért felelős vezetőt, Póti Eduárd Jánost a Szatmári Református Gimnázium igazgatóját. Elek Kinga a gimnázium aligazgatóját, Remetey Zsigmond nyugalmazott tűzoltóőrnagyot és a sajtó képviselői és a gyülekezetet. Higyed János köszönetet mondott a támogatóknak: Barta Ati kft. Nagy Textile, Festők boltja Nagy Kasza család, Nagy András vállalkozó, Nagy Gyula és Erika vállalkozók. Némethy László nagyváradi tervezőmérnöknek a projekttervezést, Benyovszky Tünde mérnökasszonynak a felügyelő munkálatokat köszönte meg a lelkipásztor. Tarr Szilárd kivitelező és csapata munkája önmagáéért beszél.

Higyed János lelkipásztor és felesége Higyed Gyöngyi hálát adnak Istennek, hogy részesei lehetnek ennek az örömteli folyamatnak és eseménynek.

A bölcsődét és óvodát közelebbről is szemügyre vehették, miután átvonultak a templom közelében található épülethez, ahol átvágták a szalagot és Csűry István püspök Isten áldását tolmácsolta a gyülekezetnek és az ott folyó munkálatokra.

Szivárvány alatt pitypangszóródásig – az óvoda múltja és jövője

Szatmár-Kültelek Református Egyházközség óvodáinak útja, múltja és jövője sűrül a fenti címben. A tömör megfogalmazás a mindenkori jelen teendőin át a jövőt szolgálja.

A Szivárvány Óvoda 2002-től 2020-ig szolgálta a partiumi, szűkebben vett szatmári magyarság anyanyelven tanulás ügyét. A vidék és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület első óvodái közt Isten gondviselésében és nagyon sok jóakaratú ember szolgálatával működhetett az óvoda, melynek jelenlétét, mint a szivárvány-jelenséget csak néha, ritkán vették észre. Többet kellene égre nézni! A földi teendőket égi áldás kísérte és 18 éven át, nemzedéket nevelt ki a szakszerű törődés, szeretetteljes szolgálat. Hála azon oktatóknak, akik szakmailag kifogástalanul végezték teendőiket. Köszönet a szülők, nagyszülők, egyháztagok támogatásáért.

A közelmúlt évek egyik nagy igénye a napközis programmal működtetés volt. Egyházközség elhatározta, hogy épületében és szolgáltatásásban bővíti az óvodát oly értelemben, hogy egy dísztermet is épít melyet közösen használ a diakónia és az óvoda.

2017-ben a Reformáció 500 éves jubileumán, május 14-én Ft. Csűry István püspök jelenlétében és áldásával egy emlékkövet tett le a Gyülekezet, mely egyben a két intézmény alapköve is.

Elindult a tervezés és a körvonalazódó állapotban, Egyházkerület emlékezve az itt folyó munkára és tervekre, Egyházközséget beemelte a Kárpát-medencei Óvodaprogramba. Úgy érezzük ez a lehetőség az eltelt 18 év munkájának megbecsülése.

A lehetőségek átfogalmazódtak, az adott körülmények kitágultak.  Új helyen, de közel a régi óvodához, egy sarokkal arrébb a Dambovita utca 2 szám alatt épült fel az új Óvoda egy bölcsödei csoportot és két napközis óvodai csoportot magában foglaló új, modern épületegyüttes.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy azon embereken és intézményeken keresztül mozgatta, igazgatta és segítette  e projekt megvalósulását akik szeretettel és odaadással végezték feladatukat.

A Szivárvány óvodások nemzedéke még sokáig emlékszik majd a fészekmeleg hangulatára. A Gyülekezet nemzedéke pedig, külön köszönettel lehet Isten iránt, hogy kétszer is megadatott számára, hogy óvódákat indítson útjára, így építve a jövőt. Isten áldja meg a szorgos segítő és ezért is imádkozó kezeket! A 2002-ben Egyházközség által alapított óvoda átköltözik az új épületbe és bővített lehetőséggel fog működni. A Szivárvány-történet immár történelem, de nem múlt. A folytatás a Pitypang név alatt induló bölcsőde-óvoda együttesben lesz.

Égi jelből földi példázatba kapcsolódik a jövő nevelése. A pitypang, közismert neve: -gyermekláncfű- fejezi ki azt a láncolatot, folyamatosságot mely a nemzedékeket összekapcsolja dalban, szóban, imádságban. A pitypang, gyomnövény, de gyógynövény is. Tejes korszakától a bóbitán elrepülő magvacskák útja példázza azt a folyamatot, amit a Pitypang óvoda is betölteni hivatott.

A Pitypang óvoda intézményesedett állapota hisszük, profi módon fogja szolgálni a szatmári magyarság csöppségeinek kényelmét, biztonságát, melynek működéséhez kérjük a mindenkori hivatalosságok jóindulatú támogatását és köszönjük mindazt, amit eddig is ezügyben tettek. – fogalmazott Higyed János lelkipásztor.

Vélemény, hozzászólás?