Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vakációs bibliahét Szamosdobon

Vakációs bibliahét Szamosdobon

Istennek hálát adnak a dobiak, hogy idén is munkatársakkal együtt dolgozhatnak, a vakációs bibliahéten 2013 augusztus 19.-23. között. Csodálatos élmény közösen énekelve dicsérni az Urat, és látni azt, hogy az ifjúsági csoport tagjai lelkesen és nagy odaadással vesznek részt a gyerekmunkában. A bevezető történeteket az ifisek kreatív előadással tárják naponta a kicsinyek elé, hangsúlyozva a napi aranymondásokat. A bevezető történet, a játékok, a kézimunkai tevékenység, a vetélkedők lekötik a gyerekek figyelmét.

Mészáros Mihály szamosdobi lelkipásztor lapunknak elmondta, hogy a vakációs bibliaheti programban az óvodások és az I-II. osztályosok, külön csoportban vannak,a III. osztályosok és attól nagyobbak ismét más csoportra osztva vesznek részt az előadásokon. Az előadások igei témája képezi, a bűnbánati nagyhét alkalmain is a textusokat az igemagyarázatokhoz, így a felnőttek is részesülnek a bibliahét áldásaiban.

Hálát adnak az Úrnak, hogy egész héten lelki és testi erőt ad a munkatársaknak, a résztvevő gyermekeknek és minden segítőnek. Mészáros Mihály lelkipásztor köszönetet mond munkatársainak, akik örömmel és türelemmel vállalták a vakációs bibliahét szolgálatát. Külön megköszöni a szülők, a nőszövetség és a presbiterek támogatását akik finom falattokról is gondoskodnak naponta a szeretetvendégségek alkalmain.

A bibliahét közös imádságai és éneklései hitet és bizalmat adnak minden kicsi szívbe, mert tapasztalattá válik, hogy  az Úr áldása kíséri életünket.

Illesse köszönet a hollandiai KOEN alapítvány munkatársait és a felvidéki testvéreket is, hogy kitűnően kidolgozott szakkönyvvel segítették a vakációs bibliaheti program előkészítését. Megtanulhatták, hogy miként lehet alázattal, hittel, kreativitással közelebb vezetni a gyerekeket Istenhez és embertársakhoz. Sokat jelent számunkra, hogy együtt végezhetjük e fontos munkát gyerekeink lelki gazdagodásáért és a gyülekezeti közösség megújulásáért rámutatva, hogy Jézus az út, az igazság és az élet.

Szóljon hozzá