Útravaló ballagó tarisznyák

Szombaton ballagnak a Szatmárnémeti Református Gimnázium diákjai. Az ezt megelőző időszaknak minden évben felemelő és megható jelenete az, amikor a Szatmári Református Egyházmegye Nőszövetsége tarisznyákat készit a ballagóknak, 1997 óta.  

Kedden délelőtt 11 órától a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának Tanácstermében került átadásra az idén is szívvel és szívből készített munka.

Elek Kinga a gimnázium aligazgatónője köszöntésében igy biztatott, hogy „amit elrejtettél, elvész, amit odaadtál, a tied marad. Adjunk és kapjunk, legyünk emberségesek még ha olyakor nehéz is!”

Varga Szilárd Csaba a 25 zsoltár néhány versét hozta útravalóként: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindennap benned reménykedem. Emlékezzél meg, URam, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságom vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg! Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!”

Nagy Erika egyházmegyei nőszövetségi elnök, missziói előadó köszöntésében elmondta: “Útravalóul belevarrtuk szívünket, szeretetünket, imádságainkat és jó kívánságainkat” Ezt ebben az évben nemcsak missziósként és lelkészként mondta el, hanem mint édesanya, akinek a kisebbik fia szintén ballag.

Bogya Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök, aki 22 éve indította útjának ezt a szokást, beszédében megemlékezett Jékelné Pándi Zsuzsannáról, aki még a kezdetekben vállalta fel ezt a szolgálatot. A végző csoportok osztályfőnöketi idén is örömmel vették át az ajándékot.

Tizennyolc esztendeje, évről évre Szász Éva németi nőszövetségi tag fogja össze azokat a munkákat, melyet több asszony végez, így készül el évről évre a jelképes ajándék. Az asszonyok igyekeznek, hogy minden évben más-más színű és mintájú tarisznyákat varrjanak, külünböző motívumokat használva. Idén magyar népmesei motívumokat ábrázolnak a tarisznyák, melyeket az alábbi református gyülekezetek nőszövetségi tagjai dolgoztak össze: Szatmár-Németi, Szatmárpálfalva, Szatmár-Kültelek, Szatmár-Láncos, Lázári, Szatmár-Szamos-negyed, Szatmár-Szigetlanka, Sárközújlak, Szatmárgörbed, azaz kilenc gyülekezetből tizenhat asszony közös munkája volt ez. Pénzbeli adományokkal támogatták az akciót: Pusztadaróc, Szatmár-Németi, Láncos, Apa és Szamosdob nőszövetségei.

Így készült tehát el 77 ballagó, 35 nyolcadikosoknak való és 35 ovisballagó tarisznya.

Vélemény, hozzászólás?