Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Asj szak indul a Refiben
[*~ alt *]

Asj szak indul a Refiben

Forr s: frissujsag.ro

szt l j gazdas gi szakk pz st vesz fel oktat si palett j ra a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium. A c l, hogy az elm leti k pz sek mellett szakmai k pz ssel is ell ssa a di ks got.

Egyre ink bb er s d tendenci t mutat Szatm r megy ben a szakoktat s fel val elmozdul s, der lt ki a Szatm r Megyei Tanfel gyel s gt l kapott t j koztat b l. Adriana D ng sz viv lapuknak elmondta, hogy az idei tan vben a kilencedikes di kok mintegy 56%-a szakiskolai k pz st kezdett el, a k vetkez tan v beiskol z si terve alapj n pedig gy n z ki, hogy szt l 57%-ra n ez az ar ny.

Mindez k sz nhet annak is, hogy a v ros k t olyan magyar nyelv l ceuma is ind t szakiskolai k pz st, ahol ezid ig csak elm leti oktat s folyt. A Szatm rn meti Reform tus Gimn ziumban egy, a H m J nos R mai Katolikus Teol giai L ceumban pedig, tervek szerint k t ilyen oszt ly is indul. d mk Isv n, a H m J nos iskolaigazgat ja ezzel kapcsolatban elmondta, hogy val ban vannak ilyen jelleg tervei az iskol nak, de m g n h ny hetet v rni kell, am g konkr tumok sz letnek.

Szil gyi va, a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium igazgat ja viszont elmondta, hogy szeptembert l, amennyiben lesz egy oszt lyra val jelentkez , biztosan indul j szak a gimn ziumban, a m r megl v h rom, filol gia, teol gia s matematika-informatika szak mellett egy negyedik, gazdas gi technol giai szakir nyt is elind t az iskola.

Mivel az j lehet s gr l m g csak igen kevesen tudnak, az iskola tervei k z tt szerepel, hogy sz mos Szatm r megyei gy lekezetet is meg fognak l togatni, ahol a gimn zium ltal k n lt k pz si lehet s geket ismertetik majd meg a sz l kkel s di kokkal. Ugyanakkor sz mos ltal nos iskol t is felkeresnek majd, hogy a v gz s, nyolcadikos di koknak m g egy lehet s get k n ljanak a tov bbtanul s rdek ben. De lesz m g iskolai ny lt nap is a gimn ziumban, amikor a nyolcadikos di kok maguk j hetnek el s ismerkedhetnek meg az int zm ny ltal k n lt lehet s gekkel.

K rd s nkre, hogy milyen megfontol s alapj n d nt tt gy az iskola, hogy egy szakir ny k pz st is felvesz a k pz si palett j ra, Szil gyi va igazgat n elmondta, hogy egyr szt az iskola vezet s ge gy tal lta, hogy a rom niai oktat s er teljes elmozdul st mutat a szakir ny k pz sek fel , amit kifejezetten j nak l tnak, hiszen ez ltal a tanul az elm leti tud s megszerz se mellett egy szakm val a kez ben ker l ki a l ceumb l. M sr szt az indokolta a gazdas gi profil fel val orient l d st, hogy az gimn ziumban m r vek ta m k dik egy szint n gazdas gi szakir ny posztlice lis oszt ly is, ahol el k nyvel st tanulnak a di kok. Ez ltal az j k z piskolai profilnak lehet egy ilyen jelleg kifut sa is, amely a posztliceumi k pz st is megc lozhatja.

Az oktat k szempontj b l is mondhatni egyszer lesz a helyzet, hiszen a posztliceumban olyan remek szakemberek tan tanak, akik jelezt k, hogy elv llalj k a 9. oszt lyt l indul gazdas gi szakoszt lyban is a szaktant rgyak oktat s t.

Szóljon hozzá